Drogówka baczniej przyjrzy się kierowcom

Policja przez całą środę prowadzi ogólnopolskie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W jej ramach nie będzie stosowania taryfy ulgowej dla łamiących przepisy. Rownocześnie funkcjonariusz kontynuują akcję „Smog”.

Katalog Samochodów Auto Świat