Głównymi celami działania Federacji będą: koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń, reprezentowanie interesów członków sfederowanych stowarzyszeń wobec Stellantis Poland oraz importerów marek samochodowych Grupy Stellantis, inicjowanie i koordynowanie współpracy z bankami, towarzystwami leasingowymi i ubezpieczeniowymi oraz innymi firmami, w szczególności z obszaru branży motoryzacyjnej, integrowanie zarówno sfederowanych stowarzyszeń dealerskich jak i ich członków, poprzez organizację konferencji i spotkań ogólnopolskich, współpraca w zakresie organizowania grup zakupowych, organizacja i koordynowanie centralnego doradztwa prawnego.

"Podpisanie porozumienia jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych Stowarzyszeń. Naszym głównym celem jest integracja dealerów, aby był jeden przekaz, jeden głos i łatwiejsza komunikacja z koncernem Stellantis. Współpraca zawsze przynosi korzyści, mamy na to wiele dowodów w ponad 20 letniej historii Stowarzyszenia Dealerów Opla. Szukamy pozytywów, liczymy na efekt synergii i rozwój naszych firm w przyszłości" - mówi Ireneusz Szpot, Prezes Stowarzyszenia Polskich Dealerów Opla.

Grażyna Dukiewicz, Prezes Stowarzyszenia Dealerów Grupy Fiat, Chrysler, Jeep w Polsce dodaje: "Powstała Federacja – to jest początek, za chwilę wyłoni się stowarzyszenie wszystkich dealerów Stellantis. W zespole siła - myślę, że taki sam cel miało powstanie koncernu Stellantis. Jest nas około 240 przedsiębiorców, którzy mają podobne problemy, ale wszyscy chcą się rozwijać i pracować - to był cel zjednoczenie się, które daje zdecydowanie więcej możliwości działania na wszystkich płaszczyznach. Liczymy, że dzięki jednej reprezentacji dealerów wzajemne relacje z Grupą Stellantis w Polsce będą dużo łatwiejsze. Obie strony powinny być z tego faktu zadowolone”.

Członkami Federacji będą 4 stowarzyszenia dealerskie, zrzeszające prawie wszystkich dealerów marek samochodowych wchodzących w skład koncernu Stellantis.

Aktualnie sieć dealerska marek Grupy Stellantis składa się z 73 salonów Opla, 67 Fiata, 52 Peugeota, 52 Citroena, 27 Jeepa, 28 Alfy Romeo, 9 Abartha, 5 DS-a i 2 Maserati. Razem daje to liczbę 317 salonów marek samochodowych Stellantis.

"Podpisanie umowy federacyjnej jest krokiem milowym w relacjach z Grupą Stellantis; łączymy siły, jednoczymy relacje biznesowe, które pomogą nam przetrwać aktualnie trudną sytuację. Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który wdraża projekt połączenia kilku stowarzyszeń w jedną federację, inne kraje będą za nami podążać. Liczymy na skoordynowanie działań oraz poprawę relacji biznesowych ze Stellantis; musimy myśleć globalnie" - podkreśla Artur Dąbrowski, Prezes Stowarzyszenia Dealerów Samochodowych Marki Peugeot.

"Stworzenie Federacji jest związane z połączeniem marek samochodowych grup PSA i FCA. Czujemy, że dzięki porozumieniu będziemy mieli łatwiejszą komunikację z koncernem. Federacja pozwoli nam na zjednoczenie dealerów wielomarkowych, będzie nam łatwiej ze sobą rozmawiać; choć musimy pamiętać, że nadal będziemy ze sobą konkurować. Powstaje chyba największe stowarzyszenie dealerów samochodowych w Polsce" - mówi Jarosław Łoziński, Prezes Stowarzyszenia Koncesjonerów Citroena w Polsce.

Siedzibą Federacji będzie miasto Katowice, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.