Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) chce dokończyć i udostępnić w IV kwartale br. dwie jezdnie 16-kilometrowego odcinka S5 w standardzie drogi ekspresowej.

Zadaniem Colas Polska będzie dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo. Wartość umowy sięga 3,2 mln zł. Jak poinformował Marcin Kucharczak z poznańskiego oddziału GDDKiA, jeszcze w poniedziałek zostanie przekazany plac budowy, od wtorku mają rozpocząć się prace. Czas realizacji to 61 dni.

Druga umowa obejmuje wykonanie robót drogowych dla połączenia dwóch odcinków drogi S5: Poznań - Wronczyn i Wronczyn - Kościan. Wartość umowy to ponad 4,2 mln zł. Przekazanie placu budowy ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu, a prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Czas realizacji to 57 dni.

Pierwotnie odcinek S5 między Poznaniem a Wronczynem miał być gotowy w listopadzie 2017 r. Termin ukończenia inwestycji kilkukrotnie przesuwano. Pod koniec ub. roku udostępniono kierowcom lewą jezdnię; możliwy jest przejazd po jednym pasie w każdą stronę.

W czerwcu GDDKiA odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą 16-kilometrowego odcinka - konsorcjum, któremu przewodziła firma Toto Costruzioni Generali. Na początku czerwca wykonawca powiadomił GDDKiA, że odstępuje od kontraktu. Mimo wezwania nie powrócił na plac budowy i ostatecznie odstąpiono od umowy z wykonawcą.

GDDKiA zapewniła, że robi wszystko, by odcinek Poznań – Wronczyn był gotowy do udostępnienia kierowcom w IV kwartale tego roku. W tym samym terminie planowane są do oddania do ruchu pozostałe dwa odcinki S5, przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka.