Inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. wykonujący czynności kontrolne na autostradzie A2 zatrzymali dwa zespoły pojazdów, które poruszały się w okresie obowiązywania zakazu ruchu dla ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Jednym z pojazdów przewożone były meble, a drugim opakowania szklane. W wyniku kontroli ustalono, że obaj kierowcy naruszyli przepisy w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Za naruszenie tych przepisów każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych.

Podczas kontroli ustalono, że obaj kierowcy wykonują przewozy drogowe rzeczy z Polski do Niemiec na rzecz tego samego przewoźnika. Żaden z kierowców nie okazał do kontroli wymaganego wypisu z licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Jeden z nich okazał wypis z licencji, który utracił swoją ważność 8 sierpnia 2017 r., a drugi okazał kolorową kserokopię nieaktualnego wypisu z licencji. W związku z tym każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Nieokazanie tych dokumentów może wskazywać na brak uprawnień przewoźnika drogowego do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

Dodatkowo podczas kontroli ustalono, że jeden z kierowców prowadził pojazd bez karty kierowcy, tym samym nie rejestrując za pomocą tachografu cyfrowego na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Za to naruszenie kierowca ten został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych.

W związku ze stwierdzonymi podczas tych kontroli naruszeniami obowiązków lub warunków przewozu drogowego, wobec przewoźnika drogowego wszczęto dwa postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.