Akcję "Wyzwanie: parkowanie!" katowicki magistrat rozpoczął pod koniec kwietnia br. W jej ramach do 9 maja kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch w śródmieściu i sąsiedniej dzielnicy Koszutka mogą liczyć na ulotkę informacyjną, przypominającą mandat lub upomnienie.

Od początku akcji – jak wynika informacji biura prasowego katowickiego magistratu - tamtejsza straż miejska interweniowała w związku z nieprawidłowym parkowaniem blisko 140 razy, a strażnicy miejscy rozdali blisko 1 tys. mandatów-ulotek.

4 maja miasto poinformowało też o uruchomieniu mapy na stronie wyzwanieparkowanie.katowice.eu, na której można oznaczać miejsca, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej. Autorzy dołączonych do zgłoszeń zdjęć, przedstawiających najbardziej jaskrawe przykłady "miszczów parkowania", mają zostać nagrodzeni miejskimi gadżetami.

Mieszkańcy mogą też zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Następnie w każdej z 22 dzielnic zostanie wybrane jedno miejsce, które zostanie zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby utrudnić wjazd samochodów.

Po upominaniu czas na mandaty i blokady

Od 10 maja straż miejska ma już nakładać mandaty i blokady na koła; akcja ma być też rozszerzona o inne dzielnice. Władze miasta zapowiedziały ponadto wystosowanie zaproszeń do rad dzielnic, by ich członkowie mogli umówić się ze strażnikami miejskimi na spacery po dzielnicach - ich efektem mają być mapy miejsc, w których najczęściej łamane są przepisy związane z parkowaniem.

Równolegle katowicki samorząd prowadzi kampanię edukacyjną. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta m.in. zamieszczono krótkie spoty pokazujące konsekwencje nielegalnego lub nieprawidłowego parkowania.

W 2020 r. straż miejska przeprowadziła 11,2 tys. czynności związanych z porządkiem w komunikacji, w tym unieruchomiono blokadami 416 samochodów, 43 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela; przeprowadzono też 1017 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 565 osoby, 177 pouczono, a 8 spraw trafiło do sądu.

Drożej w strefie płatnego parkowania

Katowiccy radni na kwietniowej sesji przyjęli uchwałę zakładającą podwyżki opłat za parkowanie w centrum miasta. Zgodnie z przyjętymi zmianami pierwsza godzina parkowania ma kosztować 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł. Obecnie za postój do godziny płaci się 2,00 zł, za drugą rozpoczętą 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł i za każdą następną - 2,00 zł.

W efekcie pozostawienie samochodu w płatnej strefie na cały dzień będzie kosztowało 25,80 zł (obecnie 17,20 zł). Ponadto wprowadzono podwyżkę wysokości opłaty dodatkowej za brak opłaty za parking - z 50 zł do 200 zł.