Wiązka przewodów, znajdująca się w komorze silnika pojazdu, może być podatna na ścieranie w newralgicznych miejscach poprzez kontakt z elementami nadwozia. W ten sposób może zostać uszkodzona izolacja jednego lub kilku przewodów i dojdzie do zwarcia elektrycznego, co następnie może prowadzić do termicznego uszkodzenia otaczających materiałów - powiadomiła Kia Motors Polska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W Polsce akcja serwisowa dotyczy w sumie 387 samochodów. Wszyscy właściciele zostaną powiadomienie o konieczności umówienia wizyty w serwisie w celu bezpłatnej naprawy możliwej usterki.