Kto i ile jest w stanie zaoszczędzić na ekojeździe? Na to pytanie każdy sam może sobie odpowiedzieć. Warto przeprowadzać analizy przed i po przejściu szkoleń, aby osobiście przekonać się, jakie korzyści płyną z udziału w profesjonalnym kursie ekojazdy. Niezdecydowanych zachęcam do przeprowadzenia projektów pilotażowych, które z pewnością rozwieją wątpliwości..

Poniżej przedstawiamy listę argumentów dla których warto jeździć bezpiecznie i ekologicznie.

Zmniejszenie zużycia paliwa o 15-20%

Dzięki jeździe w niskim zakresie obrotów na najwyższym możliwym biegu i mocnym przyspieszaniu od drugiego biegu, silnik ma lepsze napełnienie. Spalanie odbywa się pełniej przy wyższej sprawności. Jednoczesne wykorzystanie faz toczenia na czerwonym świetle bądź w sytuacji zwolnienia lub zatrzymania auta umożliwia dodatkową oszczędność paliwa. Znaczne oszczędności to niższe koszty zużycia podzespołów, a co za tym idzie - niższe koszty serwisowania i napraw oraz wyższa wartość rezydualna auta.

Jazda mniej stresowa

Przewidujący styl jazdy pozwala unikać mocnych hamowań i przyspieszeń. Kierowca wyprzedza decyzje, kierując wzrok daleko do przodu. Światło czerwone w odległości np. 600 m oznacza dla ekokierowcy: ściągam nogę z gazu, pozwalam toczyć się pojazdowi na najwyższym z możliwych biegów, korzystam z darmowej pracy silnika dzięki toczącym się kołom. Wystarczający odstęp od poprzedzającego pojazdu niweluje jego niespokojny styl jazdy i umożliwia bardziej opanowaną jazdę.

Redukcja szkodliwych substancji i hałasu

Wydychane do atmosfery substancje szkodliwe w przypadku zastosowania stylu ekojazdy zmniejszają się ponad proporcjonalnie w stosunku do zmniejszającego się zużycia paliwa, ponieważ jazda na niskich obrotach umożliwia pełniejszy przebieg procesu spalania. W wydechu pozostaje mniej niespalonego paliwa. Obciążenie dla środowiska naturalnego przy ekostylu zmniejsza się o ok. 10%!

W przypadku emisji hałasu, różnice są kolosalne. Przedstawię to na przykładzie pewnego porównania. 30 pojazdów jadących na obrotach silnika w granicach 2000 obr./min wytwarza ten sam hałas co jeden pojazd jadący na ok. 4000 obr./min. W miastach przeważa hałas pracy silników, poza terenem zabudowanym - hałas opon, dlatego dzięki ekojeździe w mieście można znacznie zmniejszyć poziom hałasu.

Jeździć ekonomicznie, znaczy sprawnie dotrzeć do celu

Podczas treningu ekojazdy kursanci dwukrotnie przejeżdżają tę samą trasę. Przy pierwszym przejeździe kursant jedzie swoim dotychczasowym stylem. Przy drugim z asystą instruktora - stylem eko. Dzięki pomiarowi prędkości podczas szkoleń kursanci z reguły przejeżdżają trasę nieco szybciej.

Zmniejszenie o połowę liczby wypadków

Jak wskazują wyniki wielu badań i testów, od dawna wiadomo, że wykształceni w ekojeździe kierowcy powodują mniej wypadków. Powody są równie oczywiste jak efekty. Wyniki długookresowych badań efektów ekojazdy w Szwajcarii pokazują, że ekokierowcy utrzymują odpowiednio duży i bezpieczny odstęp, jeżdżą płynniej i spokojniej, przewidują - a to wymaga pełnej koncentracji.

Jeden z projektów pilotażowych przeprowadzonych w Niemczech z kierowcami niemieckiej poczty wykazał zmniejszenie liczby wypadków o 66% w porównaniu do roku poprzedzającego ekotrening.

Mniejsza liczba zdarzeń to oszczędności w kosztach ubezpieczeń, kosztach wynikających z niedyspozycyjności pracowników, kosztach zastępczych, niedotrzymanych terminów, strat w materiale, w zaufaniu klientów, szkody na wizerunku firmy itd.