p { margin-bottom: 0.21cm; }

W samochodach, w których nie zastosowano płynu hamulcowego zawierającego związki polimerowe, które smarują elementy układu hamulcowego, istnieje możliwość, że gumowy element uszczelniający znajdujący się w tylnej części pompy hamulcowej, może być zbyt suchy i w trakcie przemieszczania się tłoka pompy może ulec zniekształceniu. Jeżeli to zjawisko wystąpi, może dojść do niewielkiego wycieku płynu hamulcowego. Awaria sygnalizowana jest automatycznie zapaleniem się kontrolki układu hamulcowego – czytamy na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Problem dotyczy powstałcyh w Japonii modeli: IS250, IS220d i GS300, których produkcja przypada na okres 28 września 2004 r. - 9 grudnia 2005 r., a także SUV-a RX300 wytwarzanego od 10 lutego 2003 r. do 22 listopada 2005 r. Właściciele wyżej wyminionych pojazdów (numery VIN w linku) zostaną listownie poproszeni o stawienie się w autoryzowanych stacjach obsługi na bezpłatną naprawę usterki.

Źródło: UOKiK