• Z policyjnych statystyk wynika, że w zeszłym roku liczba wypadków spadła o 4 proc.
  • W tym samym czasie suma wypłaconych szkód wzrosła o 4 proc.

Wymieniona kwota to tylko suma wypłaconych odszkodowań, bez kosztów likwidacji szkód i rezerw na niewypłacone odszkodowania. Oznacza to ponad 3-procentowy wzrost w ujęciu rok do roku. Statystyki pokazują, że wysokość wypłacanych odszkodowań rośnie szybciej niż liczba pojazdów przybywających na polskich drogach.

Dlatego Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uważa, że jest mało prawdopodobne by odnotowywana przez policję stopniowa poprawa bezpieczeństwa na drogach spowodowała istotne obniżenie cen polis OC w dłuższej perspektywie.

Z policyjnych statystyk wynika, że kolejny już rok spada liczba wypadków na drogach. W 2018 roku było ich 31,4 tysięcy wobec 32,8 tysięcy rok wcześniej (spadek o 4 proc.) i to pomimo coraz większej liczby pojazdów poruszających się po naszych drogach. W tym samym czasie o tyle samo wzrosła liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów. Na koniec roku liczba wystawionych polis wynosiła 24,6 miliona sztuk. Mimo takiej sytuacji, ubezpieczyciele wypłacają coraz więcej. Najbardziej dynamicznie rosną odszkodowania za szkody majątkowe wypłacane z polis OC.

Mniej wypadków, ale wyższe odszkodowania

W 2018 roku towarzystwa wypłaciły blisko 5 miliardów złotych odszkodowań z tytułu tych świadczeń tj. o 7 procent więcej niż rok wcześniej (bez kosztów likwidacji szkód i rezerw na niewypłacone odszkodowania) – wynika z danych ubezpieczycieli w ogólnopolskiej bazie polis OI UFG.

- Na tę sytuację składa się kilka czynników. Przede wszystkim poszerza się katalog świadczeń które muszą spełnić ubezpieczyciele komunikacyjni w ramach polis OC, jak choćby zapewnienie poszkodowanym auta zastępczego na czas naprawy pojazdu – mówi Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG. – Nie bez znaczenia dla wzrostu wypłat są też coraz popularniejsze cesje roszczeń z tych polis na rzecz warsztatów naprawczych. Dokonując takiej cesji poszkodowany często nie zdaje sobie sprawy, że pomimo iż jego auto jest już naprawione - to nabywca cesji może jeszcze zażądać dodatkowych kwot od ubezpieczyciela znacznie przekraczających rzeczywisty koszt naprawy tego samochodu. Na wyższe wypłaty wpływa też na pewno to, że jeździmy coraz lepszymi autami, których naprawa jest droższa – wyjaśnia.

Odszkodowania z tytułu komunikacyjnych ubezpieczeń OC, łącznie ze świadczeniami za szkody osobowe, wyniosły w minionym roku (bez kosztów likwidacji szkód i rezerw na niewypłacone odszkodowania) - 6,2 mld złotych tj. o 3 procent więcej niż rok wcześniej. W tym czasie zakłady ubezpieczeń wypłaciły 4,3 mld złotych z ubezpieczeń AC, wzrost o 4 procent. Co ciekawe, rekordowe miesiące, jeśli chodzi o największą liczbę wypadków i w efekcie szkód zgłaszanych do ubezpieczycieli były październik i maj. Z kolei najmniej wypadków, z których zgłoszone zostało roszczenie wydarzyło się w listopadzie.