Austriacki ÖAMTC praktycznie przetestował trwałość opon w samochodach osobowych. Oceniano zmiany występujące w eksploatacji opon letnich. Okazało się, iż już po czterech latach użytkowania nie są one w stanie spełnić wymaganych parametrów.

W testach porównywano zachowanie się takich opon z używanymi przez dwa, trzy i pięć lat, a także z 11 i 14 letnimi. Warto podkreślić, że wszystkie z nich miały identyczny 5 mm bieżnik.

Próby sprawdzenia własności jezdnych były prowadzone na suchej i mokrej nawierzchni. Dokonano pomiarów drogi hamowania w różnych warunkach. Okazało się, że wraz ze starzeniem się opony pogarszają się własności jezdne na mokrej nawierzchni. Duży skok w zachowaniu się opon następuje po czwartym sezonie. Natomiast zdecydowanie negatywne oceny otrzymały opony, których wiek przekroczył granicę 10 lat.

Jak ocenić wiek opony? Na początku kodu identyfikacyjnego znajdują się zazwyczaj litery DOT. Jest to skrót od nazwy Department of Transport (Departament Transportu) i informuje użytkownika, że ogumienie może być sprzedawane w USA. Oczywiście, jeśli nie jest one skierowane na amerykańskie rynki zbytu, ten skrót nie będzie obecny. Po nim znajdują się kolejne oznaczenia wskazujące na zakład oraz państwo, w którym ogumienie powstało, jak również informacje konstrukcyjne na jego temat. Na samym końcu (4 cyfry) możemy odczytać tydzień oraz rok wyprodukowania opony. Przykładowo 2109 będzie wskazywało, że powstała ona w 21 tygodniu roku 2009.

Czasem jednak kod będzie kończył się trzema cyframi, co znaczy, że dany egzemplarz zszedł z taśmy produkcyjnej przed 2000 rokiem. Czyli 278 określa następującą datę: 27 tydzień roku 1998. Jako że zgodnie z przepisami skrót DOT oraz początkowe cyfry numeru muszą znajdować się na jednym boku opony a cały numer identyfikacyjny na drugim, można odnieść wrażenie, że nasze opony nie mają wybitej daty produkcji. Wówczas wystarczy tylko spojrzeć z drugiej strony i w ten sposób odczytać w opisany wyżej sposób, datę produkcji opon.

Masz opony użytkowane przez 4 lata, to musisz je wymienić Foto: Auto Świat
Masz opony użytkowane przez 4 lata, to musisz je wymienić

Austriacki ÖAMTC zaleca wszystkim kierowcom przestrzeganie zasady 4x4x4. W praktyce oznacza to, że w pojeździe powinniśmy mieć 4 jednakowe opony, nie użytkowane dłużej niż 4 lata i z bieżnikiem nie niższym niż 4 mm. Producenci opon sami zalecają, by zimowe opony w naszym samochodzie nie miały więcej niż 4 lata. To samo zalecenie dotyczy także letniego ogumienia.

W rzeczywistości przeczy to zaleceniom większości producentów. Dla przykładu koncernu Goodyear oferuje 5-letnią gwarancję na swoje opony.