Będący efektem 18 lat prowadzonych przez Mazdę badań i prac rozwojowych nad paliwem wodorowym pojazd wyposażony jest silnik rotacyjny na dwa rodzaje paliwa. Umożliwia on kierowcy przełączanie zasilania z wodorowego na benzynowe, jeżeli w okolicy nie ma stacji tankowania wodoru.Układ zastosowany w tym modelu to tylko jedna z opracowanych przez Mazdę przyjaznych dla środowiska technologii, które będą wdrażane w ramach strategii „odpowiedzialnego Zoom-Zoom”. Obejmuje ona też inne innowacyjne produkty i rozwiązania, jak kolejna generacja czystych silników wysokoprężnych czy przyczyniający się do ograniczenia zużycia paliwa układ i-STOP.