• Według Yanosika na 1 km drogi DK7 przypada nawet ponad 20 kontroli policyjnych!
  • Yanosik sprawdził zgłoszenia dla najczęściej uczęszczanych dróg w Polsce. Pod uwagę wzięto drogi krajowe
  • Według zapewnień Yanosika pokrycie dróg krajowych w Polsce przez użytkowników ostrzegacza sięga średnio aż 98 proc.

Pora na nietypową prognozę. Yanosik przewiduje bowiem aktywność drogówki podczas zbliżającej się majówki. Twórcy raportu wytypowali nie tylko najczęściej kontrolowane trasy, ale także sprawdzili w których województwach odnotowano największą aktywność funkcjonariuszy. Trzeba jednak przyznać, że przyjęta metodologia przyniosła dość nieoczekiwane wyniki (nawet ponad 20 kontroli na 1 kilometr drogi!). Stąd poprosiliśmy Yanosika o dodatkowe wyjaśnienia.

Czy wszystko jest zrozumiałe?

Julia Rachwalska z Yanosika tak oto wyjaśniła cel badania, w którym uwzględniono trzy dni (piątek, sobota, niedziela) między od 1 stycznia 2019 roku do 14 kwietnia 2019 roku - „Tuż przed majówką postanowiliśmy sprawdzić jakie miejsca są najczęściej monitorowane przez policję. W najnowszej analizie na 2019 rok uwzględniliśmy drogi krajowe z całej Polski i wyłoniliśmy te, na których odnotowaliśmy najwięcej potwierdzonych zgłoszeń o kontroli prędkości na 1 km drogi”.

Foto: Yanosik / Yanosik;
Najczęściej kontrolowane drogi krajowe w Polsce w 2019 roku

W badaniu uwzględniono jedynie te zgłoszenia, które potwierdzono co najmniej pięciokrotnie. Yanosik zapewnia przy tym, że dzięki specjalnemu algorytmowi (stanowi tajemnicę firmy ze względu na działania konkurencji) wykluczono możliwość wielokrotnego liczenia jednego powiadomienia - przynajmniej w teorii. Na tym nie koniec.

Same kontrole liczono z uwzględnieniem różnych pór dnia. Jeśli zatem w tym samym miejscu patrol policji pojawił się na jakiś czas w różnych odstępach dnia, to wówczas każdą wizytę liczono oddzielnie. Yanosik zapewnia, że w celu wykluczenia błędów zachowano odpowiednią przerwę czasową pomiędzy poszczególnymi zgłoszeniami, by wykluczyć powtórne liczenie aktywności tego samego patrolu.

Pora na wyniki

Z metodologii przyjętej przez Yanosika wynika, że liderem wśród najczęściej kontrolowanych tras w Polsce jest droga krajowa nr 7. W dni weekendowe doliczono się aż 20 kontroli na 1 km drogi! Na podium znalazły się także DK1 i DK 80. Na obu średnia wynosi ok 19 kontroli na 1 km drogi. Na końcu zestawienia znalazła się zaś jedna z kluczowych arterii na wschodzie, czyli droga nr 17. Szczegóły poniżej.

Foto: Yanosik / Yanosik;
Najczęściej kontrolowane drogi krajowe w Polsce w 2019 roku

W Yanosiku dostrzeżono, że aktywność funkcjonariuszy jest zależna od województwa. Najwięcej kontroli odnotowano w Małopolskim, Śląskim, Mazowieckim oraz w regionie Kujaw i Pomorza. Najmniejsze prawdopodobieństwo spotkania się z policyjną suszarką jest w Łódzkim, Opolskim i Lubuskim.