• GDDKiA rozpoczęła prace nad określeniem nowego przebiegu drogi krajowej DK9
  • Nowy fragment trasy będzie miał 60 km długości i przebiegał będzie od Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4
  • Projekt ma na celu odciążenie obszarów zabudowanych i poprawę płynności ruchu na osi północ-południe w pobliżu Rzeszowa

Drogowcy ogłosili przetarg na prace przygotowawcze związane z budową nowego przebiegu trzech odcinków drogi krajowej DK9. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) precyzuje, że nowy fragment tej trasy będzie miał 60 km długości i będzie przebiegał od drogi S74 w okolicy Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4. Planowana droga uzupełni przygotowywane już obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej.

Obecna droga DK9 jest już zbyt mocno obciążona

Budowa nowej drogi ma na celu odciążenie obszarów zabudowanych, przez które obecnie przejeżdżają pojazdy na kierunku północ — południe. Na najbardziej obciążonym fragmencie, tj. pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ na autostradzie A4, średni dobowy ruch pojazdów wynosił od niemal 14 tys. do blisko 34 tys. pojazdów na dobę.

Mapa z zaznaczonym nowym przebiegiem drogi krajowej DK9 Foto: GDDKiA
Mapa z zaznaczonym nowym przebiegiem drogi krajowej DK9

Ponieważ istniejąca droga DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas, a do tego występują liczne zjazdy, a istniejące zagospodarowanie wzdłuż tej trasy nie pozwala na jej rozbudowę, podjęto decyzję o wyznaczeniu nowego przebiegu DK9. W zamyśle nowa DK9 poprawi płynność ruchu osobowego na osi Rzeszów — Radom i dalej do Warszawy. Efektem będzie skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa bezpieczeństwa.

Powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), a także materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Prace podzielono na trzy części:

  • od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim (dł. ok. 19 km),
  • drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. ok. 11 km),
  • drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej w ciągu DK9 z autostradą A4 węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. ok. 14 km).

Plany GDDKiA przewidują budowę dwujezdniowej drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Ponadto mają powstać obiekty inżynierskie, skrzyżowania jednopoziomowe lub węzły — ta kwestia ma zostać doprecyzowana na etapie prac projektowych związanych z inwestycją.

Dokumentacja przetargowa już została opublikowana, a firmy zainteresowane wzięciem udziału w przetargu mają czas na składanie ofert do 3 stycznia 2024 r. GDDKiA będzie oceniała oferty według następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe (doświadczenie głównego projektanta drogowego – 20 proc., doświadczenie geologa - 10 proc. i doświadczenie kierownika zespołu środowiskowego – 10 proc.).