W środę na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przyjęto projekt uchwały dot. wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Opłata za część teoretyczną egzaminu, zarówno na prawo jazdy, jak i pozwolenie na kierowanie tramwajem, wyniesie 50 zł.

Część praktyczna (uprawnienia w kat: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem) to koszt 200 zł, a 250 zł kosztować będą kategorie: B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują "stare" opłaty. Obecnie osoby ubiegający się np. o prawo jazdy kat. A1, A2 lub A za część praktyczną egzaminu płacą 180 zł, kat. C+E, D+E to koszt 245 zł.

Opłaty za egzaminy państwowe dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dotychczas regulowało rozporządzenia Ministra Transportu.

W znowelizowanych pod koniec 2022 r. przepisach zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami – kompetencje ministra przejęły sejmiki województw.

Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do 30 czerwca br.

autorka: Małgorzata Miszczuk

Ładowanie formularza...