• Komisja Europejska proponuje szereg zmian związanych ze szkoleniem kierowców i wydawaniem praw jazdy
 • Nowe przepisy mają obowiązywać we wszystkich krajach UE
 • Wśród propozycji KE jest stworzenie ogólnoeuropejskiego systemu ścigania i karania sprawców najcięższych wykroczeń drogowych

W 2022 r. na drogach państw UE zginęło ponad 20 tys. osób, z których większość to piesi, rowerzyści oraz osoby korzystający z motocykli, hulajnóg elektrycznych i podobnych pojazdów. Nowe zasady związane z przyznawaniem i kontrolowaniem uprawnień do kierowania mają prowadzić do urzeczywistnienia "Wizji Zero" – chodzi sprowadzenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach do zera. Zmiany mają przygotować kierowców do bezpiecznego korzystania z elektromobilności oraz bezpiecznej jazdy w warunkach miejskich – wśród pieszych i rowerzystów.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Za kierownicę samochodu już w wieku 17 lat

Na to znaczna część polskiej młodzieży czekała od lat i na razie nie doczekała się: Komisja europejska chce, aby prawo jazdy mogły uzyskać młode osoby już po ukończeniu 17 roku życia. Nie będzie to jednak pełnoprawne prawo jazdy: do ukończenia 18 roku życia młody człowiek posiadający uprawnienia będzie mógł kierować samochodem, ale tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Według Komisji Europejskiej dorosła osoba w samochodzie to recepta na poskromienie brawury młodego kierowcy oraz sposób na bezpieczne zdobycie doświadczenia. Nie jest bowiem tajemnicą, że młodzi kierowcy tuż po uzyskaniu prawa jazdy znają jedynie podstawy opanowania samochodu i przepisy drogowe – ale i to głównie w teorii.

Prawo jazdy: najważniejsze zmiany proponowane przez Komisję Europejską

Komisja Europejska, tworząc propozycje zmian w prawie mające obowiązywać we wszystkich państwach UE, bazowała na rozwiązaniach istniejących i sprawdzonych w wybranych krajach UE.

 • Okres próbny dla nowych kierowców trwający co najmniej dwa lata (w Polsce ustawą o kierujących wprowadzono 2-letni okres próbny już wiele lat temu, jednak zmiany te ostatecznie nie weszły w życie). W okresie próbnym proponowanym przez KE młodego kierowcę będzie obowiązywać zerowy limit alkoholu we krwi. Powodem takich rozwiązań są fatalne statystyki: choć młodzi kierowcy stanowią zaledwie 8 proc. ogółu kierowców, osoby w wieku do 30 lat powodują dwa na pięć śmiertelnych wypadków w UE.
 • Prawo kierowania autem od 17 lat – do 18 roku życia pod opieką osoby dorosłej (tak jest obecnie w Niemczech).
 • Zmiany w szkoleniu kierowców stawiające nacisk na przygotowanie do współdzielenia drogi z rowerzystami, użytkownikami hulajnóg elektrycznych oraz na jazdę w warunkach zwiększonego ruchu pieszych.
 • Nacisk na kontrolę stanu zdrowia kierowców, diagnozowanie i leczenie chorób mających wpływ na zdolność do kierowania, jak np. cukrzyca.
 • Zachęcanie kierowców do aktualizowania swoich umiejętności, zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii.

Cyfrowe prawo jazdy – standard w UE

Komisja Europejska pragnie wprowadzić jednolity standard cyfrowego prawa jazdy w krajach UE. Wprowadzanie zmian w prawach jazdy ma być uproszczone, bo przeprowadzane online. Na uproszczenie procedur związanych z wymianą praw jazdy na unijne mogą liczyć obywatele krajów spoza UE, w których przepisy drogowe są podobne do europejskich.

Nieważne skąd jesteś, odpowiesz za swoje wykroczenia

Komisja Europejska proponuje usprawnienia działania Krajowych Punktów Kontaktowych – urzędów odpowiedzialnych za przekazywanie danych właścicieli aut i kierowców obwinianych o popełnienie wykroczeń drogowych za granicą. Z drugiej strony obwinieni mają mieć zapewniony dostęp do dokumentacji związanej z wykroczeniami i mają mieć zapewnione prawo do obrony na takim samym poziomie jak obywatele krajów, w których doszło do wykroczenia.

To, co nie działa dziś wcale, ma być standardem: jeśli ktoś straci prawo jazdy w jednym z krajów UE, kara ma obowiązywać na terenie całej Wspólnoty. Obecnie, jeśli np. polski kierowca dostanie trzymiesięczny zakaz kierowania w Niemczech, zakaz ten nie obowiązuje w Polsce – przynajmniej nie automatycznie.

Dodatkowo KE proponuje, aby we wszystkich krajach za wykroczenia uznano:

 • nieutrzymywanie odpowiedniego dystansu od pojazdu jadącego z przodu;
 • niebezpieczne wyprzedzanie;
 • niebezpieczne parkowanie;
 • przekraczania ciągłych linii;
 • jazda pod prąd;
 • nieprzestrzeganie zasad związanych z tworzeniem korytarza życia;
 • kierowanie przeciążonym pojazdem.