Chodzi o projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wskazano, że projektowana regulacja uzupełnia i doprecyzowuje obowiązujące przepisy, wprowadza też nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi.

Zmiany obejmują m.in: dodanie do tzw. „zbiorczej tablicy informacyjnej” znaku informującego o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Chodzi np. o odległości od następnej stacji benzynowej, co jest - jak czytamy - "istotne w szczególności dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych".

Znak D-34b Foto: Ministerstwo Infrastruktury
Znak D-34b

Kolejną zmianą jest informacja pod znakiem „tunel”, która określa minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu. "Dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości, czy tabliczka odnosi się do odstępu między pojazdami po zatrzymaniu, czy też w ruchu" - wyjaśniono.

Następną zmianą znaku jest „śródmiejska strefa płatnego parkowania”, oznaczającego wjazd do strefy, w której za postój samochodu jest pobierana opłata. Projekt wprowadza też zmianę znaczenia i nazwy znaku „koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, rozszerzając jego zastosowanie także na wyjazd ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Znak D-44a Foto: Ministerstwo Infrastruktury
Znak D-44a

Zaznaczono, że rozszerzeniu i doprecyzowaniu ulegnie również znak „zatoka”. Projektowana zmiana rozszerza zakres zastosowanie znaku poza tunelem, a także określa sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z miejsca wskazanego tym znakiem podczas np. awarii samochodu.

Projektowane rozporządzenie wprowadza też odpowiednie znaki informujące kierowców o odległości do zjazdu z drogi ekspresowej.

Znak F-14d Foto: Ministerstwo Infrastruktury
Znak F-14d

Napisano, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Ładowanie formularza...