Jeśli nowelizacja zostanie zatwierdzona, to cena paliw może spaść o ok. 30 gr na litrze, czyli mniej więcej o 5 proc. względem dzisiejszych cen detalicznych. Nie ma jednak gwarancji, że tak się stanie, co najlepiej opisują słowa uzasadnienia projektu:

Tańsze paliwo dzięki niższej akcyzie

Wśród czterech artykułów nowelizacji interesujący jest Art. 3, który mówi o umieszczeniu przez sprzedawcę informacji, że niższa cena to efekt mniejszej akcyzy.

Oto treść artykułu:

Zgodnie z informacjami podanymi przez Onet, projekt jest już po drugim czytaniu i trafił do Komisji Finansów Publicznych celem weryfikacji proponowanych zmian.