Ma ona uświadomić i zwrócić uwagę wszystkim użytkownikom dróg, jak ważna dla życia i zdrowia jest właściwa widoczność na drodze.

Okres jesienny na drogach wiąże się z problemem ograniczonej widoczności, co jest jednym z najbardziej istotnych czynników mogących mieć wpływ na powstawanie wypadków. Na potrącenia narażeni są przede wszystkim piesi poruszający się po jezdni lub poboczu. Podczas ograniczonej widoczności, gdy osoba piesza ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie ma na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, kierowca dostrzega ją z dużym opóźnieniem.

Od zmroku do świtu zdarza się aż 46 procent wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych, choć na drogach ruch jest nawet dziesięciokrotnie mniejszy niż w ciągu dnia. W nocy widzimy gorzej, a kierowcy wielu rzeczy w ogóle nie dostrzegają. W ciemnościach pieszy może zauważyć reflektory samochodu nawet w odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże pieszego dopiero, gdy jego sylwetka znajdzie się w zasięgu świateł reflektorów.

Najbardziej zagrożone wypadkami są dzieci z terenów pozamiejskich, które w drodze do szkoły zmuszone są korzystać z pobocza bądź jezdni. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Jednak należy pamiętać, że zła widoczność może przyczynić się do najechania na pieszego także na obszarze zabudowanym. O ile jasne lub fluorescencyjne ubrania dzieci spełniają swoją funkcję w ciągu dnia, o tyle po zmroku ich widoczność z pozycji kierującego jest niewystarczająca.

Osoba poruszająca się drogą po ciemku bez elementów odblaskowych widziana jest w światłach mijania z odległości 20 - 30 metrów. Samochód poruszający się z prędkością 90 km/h (prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym) pokonuje 25 metrów w ciągu 1 sekundy. Kierujący zatem nie ma żadnych szans na podjęcie jakiejkolwiek reakcji obronnej.Jeśli ten sam poruszający się przy jezdni pieszy wyposażony jest w element odblaskowy - kierowca zauważy go już z odległości 130 -150 metrów.

Pieszego z odblaskiem kierowca zauważy pięć razy szybciej. Dlatego tak ważne jest, aby dla własnego dobra wszyscy piesi - zarówno dzieci jak i dorośli, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych uczestników ruchu elementy odblaskowe! Prawidłowo noszone odblaski powinny być zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków i umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych.

Zapewnienie właściwej widoczności na drodze, jest niezwykle ważne nie tylko jeśli chodzi o dzieci czy pieszych, ale również przez kierujących czy pasażerów pojazdów wykonujących np. drobne naprawy pojazdów. Należy pamiętać, że brak elementu odblaskowego - poza popełnieniem wykroczenia może generować bardzo niebezpieczne sytuacje dla zdrowia i życia.

Aby więc zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wyszła z inicjatywą wyposażenia użytkowników dróg w kamizelki odblaskowe i zachęcenia do ich noszenia wszędzie tam gdzie pieszy jest słabo widoczny. Projekt będzie realizowany na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Kamizelki w dwóch rozmiarach, wręczane będą kierującym pojazdami, natomiast mniejsze otrzymają dzieci w wieku szkolnym.

Hasło tego przedsięwzięcia ma stać się impulsem do podejmowania podobnych działań na terenie całej Polski, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości powstawania wypadków drogowych.

Źródło: KGP