W ocenie Rady Nadzorczej ostatnie publiczne wypowiedzi Prezesa mają charakter polityczny i nie służą wizerunkowi PKN Orlen, a także wciągają Spółkę w bieżące spory polityczne.

Rada Nadzorcza wyraża nadzieję, że okres zawieszenia będzie sprzyjał wyciszeniu emocji oraz odbudowie atmosfery apolitycznego działania dla dobra Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza jednogłośnie postanowiła, że na czas zawieszenia Pana Piotra Kownackiego, uprawnienia Prezesa Zarządu przejmuje Wiceprezes Zarządu Wojciech Heydel.

Piotr Kownacki został powołany na stanowisko prezesa PKN Orlen w styczniu 2007 roku.