Firma ubezpieczeniowa Beesafe przeanalizowała polski park samochodowy. Według badania przeprowadzonego w marcu 2021 r. przez GfK na zlecenie ubezpieczyciela już ponad ośmiu na dziesięciu Polaków w wieku od 25 do 55 lat posiada przynajmniej jeden samochód. Co ciekawe okazało się też, że płeć nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia jak kiedyś.

"Poza głównymi ośrodkami miejskimi nie wyobrażamy sobie życia bez samochodu. W małych miejscowościach i na wsiach są posesje, na których parkuje tyle pojazdów, ilu domowników mieszka w danym domu" – komentuje Rafał Mosionek z Beesafe.

Dalsza analiza pokazuje, że statystycznie najwięcej samochodów posiadają osoby w wieku 35-44 lata (84 proc. z nich zadeklarowało, że ma auto) niż osoby z grupy 25-34 lata (78 proc.) oraz grupy, z przedziału wiekowego 45-55 (79 proc.).

Eksperci firmy Beesefe zależność tą tłumaczą kwestią posiadania dzieci. Według nich osoby w wieku 35 lat i więcej najczęściej mają pod opieką dzieci, a osobówka w takim przypadku jest koniecznym wyborem pozwalającym na szybkie przemieszczanie się, np. między miejscem pracy a szkołą lub przedszkolem.

Mamy dużo aut, ale dość starych

Ze statystyk wynika, że między 2015 a 2019 rokiem na polskich drogach liczba aut zwiększyła się aż o 15 proc. i nadal notujemy większe przyrosty niż inne kraje Europy. Niestety, za ten przyrost odpowiadają głównie auta stare. Według danych GUS w 2019 r. aż 19 mln aut stanowiły samochody w wieku powyżej 10 lat.

Badania firmy Beesafe pokazują jeszcze inny obraz polskiego parku samochodowego. Trzech na czterech respondentów w badaniu GfK zadeklarowała, że ich samochód nie ma więcej niż 15 lat. Okazuje się, że autami mającymi powyżej 16 lat najczęściej jeżdżą osoby między 45 a 55 rokiem życia (44 proc. respondentów z tej grupy wiekowej przyznało się do posiadania auta w takim wieku).

Z kolei średnią wiekową zaniża głównie najmłodsza grupa ujęta w badaniu. Aż 70 proc. respondentów w wieku od 25 do 34 lat deklarowało posiadanie auta nie starszego niż 10 lat. Co ciekawe, pojazdami, które mają mniej niż 10 lat, częściej jeżdżą kobiety (57 proc.) niż mężczyźni (42 proc.).

"Czy fakt, że mężczyźni posiadają zazwyczaj auta starsze jest związany z tym, że są bardziej skorzy do ich naprawy niż wymiany? Jest to niewykluczone. Przypuszczalnie może to być też dowód pewnej przemiany społecznej. Kiedyś to mężczyźni częściej nabywali i rejestrowali pojazdy, w tej chwili natomiast kobiety zajmują się tym coraz częściej. Faktem na pewno jest to, że panie jeżdżą autami nowszymi, zaledwie 6 proc. deklaruje, że ich pojazd ma powyżej 20 lat" – wyjaśnia Mosionek.

Kiedy auto jest staje się "stare"?

Okazuje się, że pojęcie starego auta jest dość pojemne i nie dla każdego oznacza to samo. Największa grupa przebadanych respondentów (blisko 40 proc.) za stary jest skłonna uznać pojazd w wieku 14 lat i więcej. Co ciekawe, w kwestii oceny wieku bardziej krytyczni okazują się mężczyźni – aż 35 proc. z nich za wiekowy uznała pojazd do 10 lat. Tylko 4 proc. jako taki wskazało już samochód cztero-pięcioletni.

Z kolei blisko 65 proc. kobiet za "stare" uznało auta mające powyżej 11 lat. Co ciekawe, postrzeganie wieku jest różne w zależności od tego, czy odpowiadający mieli własny samochód. Właściciele pojazdów byli bardziej skłonni do uznania samochodu za stary takiego, który ma 11 lat i więcej (65 proc. odpowiedzi). Te same auta jako wiekowe określiło już tylko 45 proc. respondentów, którzy nie posiadają własnych czterech kółek.