Inwestycje będą prowadzone w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawcy zadeklarowali ukończenie zadań w okresie 31 miesięcy od podpisania umowy. Na projekt i uzyskanie decyzji ZRID przewidziano 15 miesięcy, natomiast na roboty drogowe, wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie, przewidziano  16 miesięcy (nie wliczając okresów zimowych). Obydwa odcinki drogi ekspresowej będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i nawierzchnię z betonu cementowego, przystosowaną do przenoszenia obciążeń  115 kN/oś. Ich oddanie do ruchu jest planowane w IV kwartale 2020 roku.

Węzeł Kolno – Stawiski

W ramach odcinka drogi ekspresowej o długości 16,4 km powstanie węzeł drogowy „Kolno”. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. W ramach inwestycji powstanie m.in.:

 • 16 obiektów inżynierskich,
 • 33 przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt),
 • infrastruktura ochrony środowiska (w tym ekrany akustyczne), zbiorniki retencyjne,
 • ogrodzenie drogi ekspresowej.

Wartość kontraktu budowlanego to 288,3 mln. zł.

Stawiski – Szczuczyn

W ramach odcinka drogi ekspresowej S61 o długości 18 km powstanie  węzeł drogowy „Grabowo”. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. Realizacja zadania obejmuje budowę:

 • 21 obiektów  inżynierskich,
 • 59 przepustów (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt),
 • elementów infrastruktury ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych),
 • ogrodzenia drogi ekspresowej,

Wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł

S61 w województwie podlaskim

Dzięki dzisiejszym umowom w województwie podlaskim realizowanych jest 5 odcinków S61 o długości 78 km i wartości przeszło 1,6 mld zł:

 • węzeł Kolno – Stawiski o długości 16,4 km, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r.,
 • Stawiski – Szczuczyn o długości 18 km, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r.,
 • obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany na I kw. 2020 r.,
 • obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r.,
 • obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

Przetargi w toku

Jednocześnie w procedurze przetargowej są pozostałe fragmenty podlaskiej S61. Na odcinku Łomża Południe – Łomża Zachód została wybrana najkorzystniejsza oferta, podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2018 r. Podpisanie umów na pozostałe odcinki S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do Łomży (Podborze – Śniadowo, Śniadowo – Łomża Południe, Łomża Zachód – węzeł Kolno) jest planowane w I kwartale 2018 r.