Jak się okazało podczas dalszych czynności kontrolnych wydostające się z tyłu autokaru kłęby dymu nie były jedynym problemem. Kontrolowany przewoźnik, poproszony o okazanie dokumentu, który uprawniałby go do wykonywania transportu drogowego osób oświadczył, iż takowego nie posiada.

Po dokładnej weryfikacji okazało się, że licencja na transport drogowy osób, która w 2004 r. została przewoźnikowi udzielona, w dziewięć lat później została mu cofnięta. Powodem jej cofnięcia był fakt, że przewoźnik ten już od 2007 r. nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że autobus którym przewożone były dzieci, od lipca 2014 r. nie posiada badań technicznych, a jego stan techniczny budzi szereg wątpliwości. Z uwagi na to, przewoźnik zobligowany został do zapewnienia komunikacji zastępczej dla przewożonej grupy dzieci – co też uczynił. Inspektorzy natomiast, w celu zweryfikowania stanu technicznego, podjęli próbę skierowania pojazdu do najbliższej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Niestety, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów autokar uległ awarii. Powodem nieoczekiwanego postoju było zablokowanie jednego z kół osi kierowanej.

Kierowca podjął próbę naprawy uszkodzonego elementu na miejscu. Inspektorzy zakazali dalszej jazdy uszkodzonym autokarem. Jednocześnie zobligowali kierowcę do kontaktu telefonicznego po naprawieniu usterki, w celu dokończenia czynności kontrolnych na SKP.

Po niespełna dwóch godzinach inny patrol Inspekcji Transportu Drogowego zauważył autokar jadący w kierunku miejsca zamieszkania przewoźnika. Po kolejnym zatrzymaniu, nierzetelnego przewoźnika ostatecznie udało się skierować na SKP.

Podejrzenia kontrolujących potwierdziły się. Autokar posiadał istotne usterki, które zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym m.in.:

- zbyt mała skuteczność hamulca roboczego i awaryjnego (oś I i II),

- zbyt duże opory toczenia osi kierowanej,

- wycieki z jednostki napędowej w komorze silnika,

- wypracowanie elementów zawieszenia.

Niestety braki w dokumentacji i opłakany stan techniczny kontrolowanej jednostki to nie koniec problemów. Czujność inspektorów nie zawiodła. Ze zbiornika pojazdu pobrane zostały próbki paliwa które wykazały, iż pojazd zasilany był olejem opałowym. Na miejsce kontroli przybyli funkcjonariusze Służby Celnej, którzy wobec przewoźnika wszczęli odrębne postępowanie.

Za dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych w opłakanym stanie technicznym kierowcę ukarano najwyższym mandatem karnym i dodatkowo wszczęto postępowanie administracyjne z tytułu naruszeń ustawy o transporcie drogowym. Kierowcę przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i nie stwierdzono obecności alkoholu.