W Punkcie Poboru Opłat Karwiany na jezdni w kierunku Katowic wyłączone są trzy bramki, a ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią do Wrocławia. GDDKiA zaleca kierowcom podróżującym w kierunku Opola i Katowic możliwie najwcześniejszy zjazd z autostrady i korzystanie z dróg alternatywnych lub wyznaczonego objazdu dla pojazdów do 3,5 tony.

Odpowiednie informacje pokazywane są na bieżąco na elektronicznych tablicach nad autostradą A4 już od Zgorzelca. Dodatkowo przed węzłem Kąty Wrocławskie oraz Pietrzykowice ustawione zostały tablice mobilne informujące o zatorze i objeździe dla pojazdów o masie 3,5 t.

Co ważne, kierowcom, którzy już utknęli w zatorze została zapewniona woda dostępna w pasie rozdziału autostrady w okolicach przejazdów awaryjnych przed i za Punktem Poboru Opłat. Uwaga!. Podczas remontu nie jest możliwy przejazd przez PPO Karwiany dla pojazdów nienormatywnych

Remont autostrady A4 w rejonie PPO Karwiany jest już ostatnim etapem prac na odcinku od Przylesia (granica z województwem opolskim) do Wrocławia. W poprzednich latach wyremontowaliśmy prawie 80 km autostrady na tym odcinku. Został około kilometrowy fragment w obrębie PPO Karwiany, a zakończenie prac planowane jest w pierwszym tygodniu lipca.