Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło przetargi na na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu drogi ekspresowej S19 - od węzła Białystok Zachód do węzła Księżyno (16,6 km). Drugi odcinek S19 od węzła Białystok Księżyno do węzła Białystok Południe (7,9 km.) z jednoczesną budową drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do planowanego ronda na obecnej DK65 w rejonie Grabówki (13,6 km) – to wylot z Białegostoku w kierunku Bobrownik (granica z Białorusią). Droga ma uwolnić mieszkańców miasta od uciążliwego ruchu ciężarowego.

- Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację pierwszych odcinków szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim. Przed nami kolejne przetargi i kolejne realizacje odcinków między Białymstokiem a Lublinem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Standard “eski”

Oba fragmenty drogi ekspresowej S19 mają być dwujezdniowe w przekroju, przystosowane do ciężkiego ruchu (kategoria KR6). Rodzaj konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy asfalt) wybierze wykonawca. Na ekspresowej części inwestycji powstaną 3 węzły:

- Białystok Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678

- Białystok Starosielce, gdzie droga powiatowa nr 1535B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19, a wykonany tu węzeł zapewni relacje na wjedzie do jednej z głównych ulic Białegostoku - ul. Popiełuszki.

- Węzeł Białystok Południe, gdzie drogą ekspresową S19 będzie krzyżować się z budowaną DK65 odchodzącą na wschód i zarazem wychodzić na południe w stronę Lublina (następny odcinek S19). Ten węzeł zapewni relacje Białystok – Lublin – granica państwa w Bobrownikach.

Z kolei fragment obwodnicy będący jednocześnie odcinkiem drogi DK65 przy węźle Białystok Południe ma być drogą przyspieszoną, dwujezdniową na długości ok. 1 km, dalej będzie projektowany jako jedna jezdnia z dwoma pasami.

Południowa Obwodnica Białegostoku, czyli pierwszy odcinek Via Carpatii
Południowa Obwodnica Białegostoku, czyli pierwszy odcinek Via Carpatii

Harmonogram pracy na odcinku Białystok Zachód – Białystok Księżyno:

  • 30 kwietnia 2020 r. - przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji,
  • 5 maja 2020 r. - wszczęcie postępowania (zależne od daty publikacji przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej),
  • 9 lipca 2020 r. - planowany termin składania ofert,
  • 28 września 2020 r. - planowane zawarcie umowy.

Harmonogram pracy na odcinku Białystok Księżyno – Białystok Południe (wraz z budową odc. DK65):

  • 30 kwietnia 2020 r. - przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji,
  • 4/5 maja 2020 r. - wszczęcie postępowania,
  • II/III kwartał 2020 r. - planowany termin składania ofert
  • III/IV kwartał 2020 r. - planowanie zawarcie umowy.