• Jakość paliw w Polsce systematycznie się poprawia. W 2003 roku zakwestionowano 30 proc. próbek paliw. Od 2015 roku wynik jest poniżej 3 procent
  • W tegorocznym badaniu sprawdzono stacje paliw, LPG oraz hurtownie
  • Większość zastrzeżeń dotyczy oleju napędowego. Tylko w jednym przypadku negatywnie oceniono próbkę benzyny

Najbardziej zapobiegliwi kierowcy zwykle wybierają markowe stacje paliw należące do dużych sieci. W ich mniemaniu ma to gwarantować zatankowanie paliwa wyższej jakości. Zwykle zmotoryzowani skłonni są nawet zapłacić więcej niż na niezrzeszonych stacjach, byle tylko uniknąć kiepskiego oleju napędowego czy benzyny, które mogą przyczynić się do poważnych problemów z silnikiem.

Po tegorocznej kontroli 580 stacji na terenie całego kraju okazuje się, że nawet na markowych stacjach paliw można trafić na benzynę czy olej napędowy, które nie spełniają wymaganych norm. Zastrzeżenia dotyczyły bowiem próbek pobranych w trzech placówkach sieci BP, Orlen (franczyza) oraz supermarketów Carrefour.

Warto jednak podkreślić, że ryzyko trafienia na gorsze paliwo jest obecnie dość małe. Wśród 580 przebadanych stacji tylko (lub w aż) w kilkunastu placówkach zgłoszono zastrzeżenia. Na cenzurowanym jest przy tym szczególnie olej napędowy, gdyż wśród próbek niespełniających norm tylko jedna dotyczyły benzyny (stacja w Janiszewie).

Zanim jednak z jeszcze większą podejrzliwością zaczniemy traktować każde tankowanie warto pamiętać o tym, że jakość paliw wyraźnie się poprawia. Taki wniosek wynika z ostatniego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Marek Niechciał, prezes UOkiK w kwietniowym raporcie stwierdził, że: „W efekcie naszych kontroli z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2017 r. norm nie spełniało już tylko 2,34 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych”.

Nieco ponad 2 procent zakwestionowanych próbek to niezły wynik zważywszy na to, że jeszcze w 2003 roku odsetek próbek paliw, które nie spełniały wymogów, wyniósł aż 30 proc. Z biegiem lat sytuacja wyraźnie się jednak poprawiła. Od 2015 roku wynik utrzymuje się na poziomie poniżej 3 procent.

Tak jak w ubiegłych latach najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oleju napędowego. W badanych próbkach stwierdzono tzw. niewłaściwą stabilność oksydacyjną oraz zbyt niską temperaturę zapłonu. Zatankowanie paliwa, w którym stwierdzono powyższe nieprawidłowości, oznacza większe ryzyko zatykania filtrów, korozji w silniku czy zanieczyszczeń wtryskiwaczy oraz innych usterek układu paliwowego. Trzeba zatem liczyć się nie tylko z pogorszeniem osiągów czy wzrostem zużycia paliwa, ale także nierównomierną i niestabilną pracą jednostki napędowej i wyższą emisją szkodliwych związków w spalinach.

Próbkę benzyny zakwestionowano tylko w jednej placówce wśród 580 przebadanych. Problem dotyczył niewłaściwej prężności par, co dla kierowcy oznacza np. ryzyko dławienia silnika. Warto jednak nadmienić, że w kwestionowanej próbce poziom był zbyt wysoki, jeśli chodzi o wymogi dla paliwa letniego. W przypadku zimowej benzyny uzyskany wynik prężności par mieściłby się w obowiązującej normie. Wniosek jest zatem taki: w okresach przejściowych (przed zimą i po jej zakończeniu) łatwiej zatankować paliwo, które nie jest dostosowane do określonej pory roku. Ryzyko jest tym większe, im dana placówka ma mniejszy zbyt i dana partia paliwa dłużej zalega w zbiorniku.

Poniżej lista stacji, na których zakwestionowano próbki paliw

Watis (Orlen). Golina (62-590) w województwie wielkopolskim. Olej napędowy – zbyt niska temperatura zapłonu

BP. Słubice (69-100) – województwo lubuskie. Olej napędowy – zbyt niska stabilność oksydacyjna

Ośrodek Transportu Leśnego. Gorzów Wielkopolski (66-400) – województwo lubuskie. Olej napędowy – zbyt niska temperatura zapłonu

Mawex. Kalisz (62-800) – województwo wielkopolskie. Olej napędowy – zbyt niska temperatura zapłonu

Olkop. Aleksandrów Kujawski (87-700) – województwo kujawsko-pomorskie. Olej napędowy, zbyt wysoka zawartość siarki

Master. Kolbudy (83-050) – województwo pomorskie. Olej napędowy – zbyt niska temperatura zapłonu

Nova Oil. Nowy Dwór Mazowiecki (05-100) – województwo mazowieckie. Olej napędowy – zbyt niska temperatura zapłonu

Benzol. Turośl (18-525) – województwo podlaskie. Olej napędowy – zbyt niska stabilność oksydacyjna

Produkty Naftowe CPN. Smardzko (78-300) – województwo zachodniopomorskie. Olej napędowy - zbyt niska stabilność oksydacyjna

Olkop. Nowe (86-170) – województwo kujawsko-pomorskie. Olej napędowy - niewłaściwa stabilność oksydacyjna

Carrefour. Toruń (87-100) – województwo kujawsko-pomorskie. Olej napędowy - niska stabilność oksydacyjna

Jarko. Malbork (82-200) – województwo pomorskie. Olej napędowy – zbyt niska temperatura zapłonu

Janiszewo (87-602) – województwo kujawsko-pomorskie. Benzyna – zbyt wysoka prężność par

Anwim (Moya) – stacja LPG. Białystok (15-102) – województwo podlaskie. LPG – niewłaściwe wartości w wyniku badania działania korodującego na płytce miedzianej