Osiągnięty w ostatnim miesiącu roku wynik w wysokości 26 752 sprzedane auta był jednocześnie o 24,3 procent wyższy niż zanotowany rok wcześniej.

Tym samym sprzedaż sumaryczna nowych samochodów osobowych w roku 2007 zamknęła się liczbą 293 319 sztuk,co oznacza wzrost o 22,9 procent w porównaniu do ubiegłego roku. W ujęciu liczbowym sprzedaż zwiększyła się na przestrzeni roku o 54 636 aut i przekroczyła prognozowany poziom 292 tysięcy aut.

Poziom miliona nowych i używanych aut sprowadzonych poza autoryzowaną siecią dealerską w ciągu jednego roku nie został przekroczony. Niemniej jednak, kolejny raz ustalono swoisty rekord. W całym 2007 roku sprowadzono 994 564 auta, o 21,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Od momentu wejścia Polski do struktur unijnych sprowadzono w sumie 3 494 003 samochody. Wynik ten jest ewenementem na skalę europejską. Tylko w grudniu zgłoszono w urzędach celnych 87 421 aut, o 7,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.

Poprawia się stopniowo struktura wiekowa sprowadzanych pojazdów. Samochody eksploatowane dłużej niż 10 lat wciąż stanowią niemal 50 proc. (489 454 sztuki) ilości sprowadzonych aut. Ich udział jednak się zmniejsza (58,8 proc. rok temu). Udział samochodów młodszych, w wieku od 4 do 10 lat, wynosi prawie 40,0 proc. (395 066 sztuk; przed rokiem – 34,5 proc.), a aut eksploatowanych przez okres nie dłuższy niż 4 lata wyniósł 10,1proc. (100 107 sztuk; na koniec poprzedniego roku – 6,7 proc.). Samochody najnowsze z rocznika 2007, sprowadzone poza autoryzowaną siecią dealerskąstanowiły 0,9 proc. wszystkich sprowadzonych do Polski aut (nowych i używanych). W liczbach bezwzględnych udział ten oznacza 8 304 sprowadzone samochody, czyli około 3 proc. nowych aut sprzedanych przez dealerów.

Średni wiek auta sprowadzonego w 2007 roku wyniósł 10 lat. Szacowana średnia deklarowana wartość sprowadzonego samochodu zbliżyła się do 6 tysięcy złotych (5 935 zł). Całkowity dochód budżetu z tytułu zapłaconego podatku akcyzowego przekroczył poziom 1 mld złotych (1 036 972 449 zł).

Ranking samochodów nowych

W stosunku do 2006 roku znacząco zmieniła się kolejność najpopularniejszych marek na polskim rynku Liderem sprzedaży została wice liderka sprzed roku - Toyota z wynikiem na koniec grudnia 33 848 sztuk, o 21,4 proc. większym niż rok wcześniej (udział w rynku 11,5 proc. o 0,2 mniej).

Kolejne pozycje: Skoda (32 965 samochodów, wzrost 14,5 proc, 11,2 proc. rynku - czyli o 0,8 proc. mniej niż rok wcześniej), Fiat (27 817 szt., 14,6 proc., 9,5 proc. - minus 0,8 proc.), Opel (26 764 szt., o 7,3 proc., 9,1 proc. - minus 1,3 proc.), Ford (21 558 szt., 21,7 proc., 7,3 proc. - minus 0,1 proc.), Volkswagen (20 468 szt., 35,2 proc., 7 proc. - plus 07 proc), Peugeot(18 675 szt., 25,1proc, 6,4 proc. - plus 0,1 proc.), Renault (16 208 szt., 4,9 proc., 5,5 proc.), Citroen (13 674 szt., 13,7 proc., 4,7 proc.), Honda (13 025 szt., 31,4 proc., 4,4 proc.).

Imponujące tempo wzrostu sprzedaży wykazały marki koreańskie (Kia - 11. lokata, 8 664 szt.,111,1 proc., 3,0 proc.) i Hyundai (16. lokata, 4 916 szt., 97,4 proc., 1,7% proc.), ale także Seat (12. lokata, 8 004 szt., 70,6 proc.), Suzuki (14. lokata, 7 120 szt., 77,2 proc.) czy Dodge (28. lokata, 605 szt., 128,3 proc.). Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 43 marek, oferowanych na polskim rynku w 2007 roku, zaledwie 7 wykazało mniejszą sprzedaż niż w 2006 roku, przy czym zostały one sklasyfikowane w rocznym rankingu poniżej 28. lokaty.

Ranking poza autoryzowaną siecią

Ranking najpopularniejszych marek samochodów używanych różni się zasadniczo od rankingu aut nowych, kupowanych przez polskich nabywców. Pierwsze miejsce od wielu już lat zajmuje Volkswagen (Polacy sprowadzili ponad 204,4 tys. aut tej marki, o 13,7 proc więcej niż rok wcześniej). Średni okres eksploatacji sprowadzanego Volkswagena to 12 lat.

Dalsze pozycje: Opel z wynikiem (152 tysi.), Ford (95,1 tys.) i Renault (wzrost o 40 proc.).

Więcej: www.samar.pl