Rząd Słowacji podjął decyzję o podniesieniu górnej granicy mandatów karnych, które dotyczą przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Po uprawomocnieniu się decyzji policja już na drodze będzie mogła ukarać kierowca mandatem 800 euro, a nie jak dotychczas 650 euro. Natomiast, gdy sprawa trafi do sądu, to zamiast dotychczasowych 800 euro będzie można być ukaranym kwotą 1000 euro. Kary te dotyczą w szczególności kierowców, którzy przekroczą w terenie zabudowanym dopuszczalną prędkość o ponad 50 km lub o 60 km poza terenem zabudowanym. Natomiast najwięksi piraci drogowi mogą dodatkowo stracić prawo kierowania pojazdem nawet na trzy lata.

Jak się okazuje, najwyższa kara dla kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość, będzie wyższa od średniej pensji w Słowacji. Ze statystyk wynika, iż nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach wypadków, które mają miejsce na terenie Słowacji.