Policjanci zachęcają do korzystania z elementów odblaskowych nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, do czego zmusza polskie prawo, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Lepsza widoczność to wyższe bezpieczeństwo, bo kierowca ma więcej czasu na reakcję. Należy przy tym pamiętać o prawidłowym noszeniu odblasków. Odbijają one światło, więc muszą znajdować się w polu działania reflektorów pojazdów, by być widoczne dla kierowców. Powinny być również widoczne z obu kierunków.

Przepisy mówią, że każdy pieszy (również pełnoletni) poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za brak odblasków w wymienionych sytuacjach pieszemu grozi mandat karny w wysokości 100 zł.

Pomysł na ustanowienie „Dnia Odblasków” wywodzi się z Norwegii, gdzie działania profilaktyczne skierowane do pieszych są organizowane każdego roku. W Polsce akcja jest przeprowadzana od 2016 roku.