Związek Rzemiosła Polskiego i organizacje motoryzacyjne takie jak Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów i Związek Dealerów Samochodów przygotowały propozycje zmian w przepisach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych. Jest to szansa na pozbycie się czarnej i szarej strefy warsztatów i części samochodowych, a także pozyskanie do budżetu kwoty ok. 500 mln zł.

Zgodnie z danymi podawanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Polską Izbę Ubezpieczeń w 2015 r. wartość odszkodowań i świadczeń w obowiązkowym ubezpieczeniu OC wyniosła prawie 6,5 mld złotych.

Organizacje motoryzacyjne zwracają uwagę na drastyczne zaniżanie wyceny szkód metodą kosztorysową czyli tzw. "do ręki". Uważają one, że zaniżenia te są często 5-cio, a nawet 8-krotne. (wycena szkody opiewała wówczas na 1188 złotych brutto, a naprawa przeprowadzona w legalnym warsztacie, na legalnie zakupionych częściach wyniosła 9116 złotych).

W sumie wartość niewypłaconych należnie odszkodowań szacuje się na ok. 1,2 mld złotych, co przyczynia się do strat w budżecie sięgających ponad 230 mln zł. Problemem jest również korzystanie z warsztatów pozyskujących części z nielegalnych, a zarazem tańszych źródeł, które rodzą kolejne duże straty.

Organizacje obliczyły, że łącznie strata wobec budżetu państwa wynosi 477,61 mln zł. Zawiera się w tym zaniżenie wypłat odszkodowań z OC (234,67 mln zł), naprawy w czarnej lub szarej strefie (97,17 mln zł) oraz używanie części z nielegalnych źródeł (145,77 mln zł).

Propozycja rozwiązań prawnych

Branża motoryzacyjna proponuje zmiany w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych poprzez ograniczenie sposobów naprawienia szkody z OC tylko do dokonania naprawy pojazdu, co ograniczyłoby niekontrolowane naprawy pojazdów.

Ponadto domagają się wprowadzenia zapisu o braku możliwości odmowy naprawy pojazdu przez zakład ubezpieczeń, jeśli koszt naprawy nie przekracza sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Odmowa taka może nastąpić tylko ze względów technicznych, gdy samochód nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

W przypadku szkód całkowitych ze względów technicznych wypłata odszkodowania może nastąpić tylko po przedstawieniu zaświadczenia o przekazaniu wraku pojazdu do legalnej stacji demontażu. Jest to szansa na uniknięcie sytuacji, w której pojazd nie nadający się do dalszej jazdy wraca na rynek pojazdów używanych.