Autostrada Wielkopolska posiada koncesję na budowę i eksploatację płatnej autostrady A2, na odcinku Konin – Nowy Tomyśl. Spółka ma wyłączne prawo pobierania opłat za przejazd tą drogą.

Od czerwca do listopada 2007 roku na autostradzie prowadzone były prace renowacyjne. W ich trakcie wyłączone były niektóre jezdnie oraz pasy ruchu, co powodowało wydłużenie czasu podróży. W tym samym czasie do UOKiK wpłynęła skarga konsumenta dotycząca żądania od kierowców pełnej stawki opłat za przejazd w czasie remontu.

Wszczęte w lutym 2008 roku postępowanie antymonopolowe rozstrzygnie czy przedsiębiorca nie nadużył swojej pozycji poprzez narzucanie kierowcom nieuczciwych cen za przejazd odcinkiem, który nie spełniał standardów autostrady.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie powinno być zakończone nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia. W przypadku potwierdzenia się zarzutów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Nie jest to jedyne postępowanie w sprawie narzucania konsumentom opłat za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady. UOKiK bada również czy koncesjonariusz trasy A4 – spółka Stalexport Autostrada Małopolska – nie naruszył w ten sposób prawa.

Prrokuratura już zdecydowała - negatywnie dla użytkowników. teraz nadzieja w UOKiK-u!