Wprowadzone zmiany (według unijnej dyrektywy) mają przede wszystkim uprościć kierowcom dokonanie odpowiedniego wyboru na stacji paliw o ograniczyć ryzyko pomyłki przy dystrybutorze. Przede wszystkim takie same oznaczenia będą teraz obowiązywać na wszystkich ogólnodostępnych stacjach w całej Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Nowe oznaczenia benzyny – etykieta w kształcie kółku:

E5 – benzyna o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5 procent. Obecnie oznaczana, jako PB 95 i PB 98.

E10 - benzyna o maksymalnej zawartości biokomponentów do 10 procent.

E85 - paliwo oparte głównie na biokomponentach, do zasilania silników typu flexifuel. Takich aut na rynku polskim jest bardzo mało.

Nowe oznaczenia oleju napędowego – etykieta kwadratowa:

B7 – najpopularniejszy typ oleju napędowego o zawartości do 7 procent biokomponentów.

B10 – olej napędowy o zawartości do 10 procent biokomponentów.

XTL – syntetyczny olej napędowy powstający bez użycia ropy naftowej. Paliwo może zawierać do 7 procent biokomponentów pierwszej generacji.

Nowe oznaczenia paliw gazowych – etykieta w kształcie rombu:

LPG – gaz płynny

CNG – sprężony gaz ziemny

LNG – skroplony gaz ziemny

H2 - wodór (w Polsce nie ma jeszcze takich stacji)

Nowe etykiety pojawią się również na nowych pojazdach, które będą rejestrowane po 11 października 2018 r. Dzięki tym zmianom zapewne znikną problemy z rozpoznaniem rodzaju paliw, a takie pojawiały się coraz częściej z powodu oryginalnego nazewnictwa poszczególnych sieciowych stacji paliw.