Za przejazd na czerwonym świetle kierowca, a także rowerzysta, zapłacą nie mniej niż 300 zł. Maksymalnie kara wyniesie 500 zł - tyle, ile do tej pory.

Kierowca za wyprzedzanie bez upewnienia się, czy ma do wykonania tego manewru wystarczająco dużo miejsca i odpowiednią widoczność, zapłaci 250 zł.

Zostanie wprowadzona stawka w wysokości 500 zł za parkowanie na miejscach zarezerwowanych dla niepełnosprawnych.

Natomiast piesi, którzy przejdą przez przejście na czerwonym świetle, od soboty będą karani mandatem 100 zł, a nie 250 zł, jak jest do tej pory.

100 zł zapłacą rowerzyści, którzy przejeżdżają na przejściach dla pieszych, a nie przeprowadzają rower.

Kierowcy, którzy nie włączą świateł mijania w ciągu dnia, będą musieli zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Z kolei za brak świateł w tunelu teraz będzie trzeba zapłacić 200 zł, a nie 100 zł.

W taryfikatorze pojawi się także mandat 50 zł za brak dokumentu, który potwierdza prawo do poruszania się tym pojazdem. Chodzi o częste przypadki, gdy kierowca porusza się samochodem na obcej rejestracji. Musi mieć wówczas upoważnienie właściciela, a jeżeli dopiero co nabył auto, to powinien podczas kontroli przedstawić umowę kupna lub fakturę. Obecnie 50 zł mandatu grozi np. za brak prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Do taryfikatora dodano także nową tabelę, która obejmuje wykroczenia określone w ustawie o transporcie drogowym. Oznacza to, że kierowcy wykonujący transport drogowy mogą zostać ukarani według specjalnego taryfikatora. Ponadto nie tylko policja, ale i inspektorzy transportu drogowego będą mogli nakładać kary w myśl tego taryfikatora.

Taryfikator stanowi na przykład, że skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy realizacji przewozu drogowego o 1 godzinę będzie kosztowało kierowcę 100 zł. Krótszy odpoczynek od 1 godziny do 3 godzin ma kosztować już 300 zł, a jeszcze większe skrócenie tego czasu nawet 500 zł.

Taryfikator określa także kary za przedłużanie czasu podróżowania bez żadnej przerwy. Jeżeli ciągła jazda przekroczy dopuszczalny czas o 15 do 30 minut, to kara wyniesie od 100 do 150 zł. Przedłużenie czasu bez przerwy od 30 minut do 2 godzin będzie kosztowało 300 zł, a jeszcze dłuższa jazda już 500 zł.

Za wykonywanie transportu pojazdem, który nie posiada tachografu, kierowca zapłaci 500 zł. Tyle samo ma kosztować nieuprawnione ingerowanie w odczyty tego urządzenia.

Więcej w Gazecie Prawnej