• W raporcie zestawiono wiek aut według kategorii: auta osobowe, lekkie użytkowe, ciężarówki i autobusy
  • Średnia europejska, obejmująca 24 kraje unijne i trzy spoza UE, jest w każdej kategorii wyższa niż 10 lat
  • Polska najgorzej wypada w kategorii autobusów – jesteśmy przed zamykającą stawkę Grecją
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Najnowszy raport ACEA w części dotyczącej wieku samochodów obejmuje kraje Unii Europejskiej (bez Bułgarii, Cypru i Malty) plus Norwegię, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Według danych na koniec 2019 r. po naszych drogach jeździ ponad 28,3 mln zarejestrowanych w Polsce samochodów, z czego ponad 24 mln to samochody osobowe. Z raportu wynika, że z wynikiem 1,15 mln jesteśmy europejską potęgą w liczbie ciężarówek – w Polsce jest ich zarejestrowanych najwięcej.

I to właśnie w kategorii średnich i dużych samochodów użytkowych przeciętny wiek aut zarejestrowanych w Polsce – 12,2 lat – jest niższy od średniej europejskiej, wynoszącej równo 13 lat. Najstarsze, ponad 21-letnie ciężarówki mają Grecy, najmłodsze – Austriacy (6,4) i Luksemburczycy (6,7).

Wiek aut zarejestrowanych w Polsce – najstarsze mamy autobusy

Gorzej wygląda wiek lekkich aut użytkowych. Zarejestrowany w Polsce dostawczak ma przeciętnie 13,6 lat, dwa lata więcej od średniej europejskiej (11,6). W tej kategorii wypadamy podobnie jak Słowacy – 13,8 i Hiszpanie – 13,0 lat. Najstarsze auta dostawcze, podobnie jak ciężarówki, mają Grecy (19,5), najmłodsze ponownie Austriacy i Luksemburczycy – 6,2.

W innych kategoriach wypadamy jeszcze gorzej. Średnia wieku samochodów osobowych w Europie według raportu ACEA to 11,5 roku. W Polsce – 14,1. To słaby wynik, ale wcale nie taki zły, jeśli porówna się go z krajach, które weszły do Unii od 2004 r. W podobnym wieku auta mają Słowacy i Łotysze (po 14,0), i Chorwaci (14,6). Młodsze – Słoweńcy, których samochody mają średnio 11,7 lat, czyli nieco powyżej średniej europejskiej. Zdecydowanie starszymi samochodami jeżdżą Litwini (16,8), Estończycy (16,7) i Rumuni (16,5) – i to są najwyższe średnie wieku aut osobowych w Europie. Niewiele lepiej jest w Grecji – 16,0 lat.

Najmłodsze samochody osobowe, przeciętnie 6,5-roczne, jeżdżą w Luksemburgu, ale jest ich w sumie trochę ponad 426 tys. sztuk. Największą flotą samochodów osobowych dysponują Niemcy – blisko 48 mln aut o średniej wieku 9,6 lat.

Bardzo słabo Polska wypada w kategorii autobusów. Średnia europejska to 11,7 lat, polska – 15,6. To szczególnie niepokojące, jeśli zważyć, że w Polsce zarejestrowanych jest najwięcej autobusów spośród krajów ujętych w raporcie ACEA. W gorszej sytuacji są tylko Grecy ze średnią wieku autobusu wynoszącą 19,9 lat. Najmłodsze autobusy mają ponownie Austriacy – 4,8 i Luksemburczycy – 5,2.