Zwiększanie bezpieczeństwa pracowników oraz rosnące koszty utrzymania floty coraz częściej skłaniają przedsiębiorstwa do podejmowania działań, które mają na celu m.in. obniżanie wskaźnika szkodowości floty. Z tego też względu, wprowadzana przez firmy polityka flotowa coraz częściej zakłada regularne prowadzenie szkoleń dla kadr z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

Bardzo często głównym elementem kursów organizowanych dla pracowników jest doskonalenie techniki jazdy w zakresie bezpiecznego i ekonomicznego poruszania się po drogach. Ich celem jest systematyczne zwiększanie rentowności floty oraz podnoszenie umiejętności kierowców tak, aby w trakcie korzystania z samochodów służbowych czuli się bezpieczniej.

- Szkolenia dla pracowników firm cieszą się dużym zainteresowaniem. Najczęściej tego typu kursy przeznaczone są dla pracowników działu handlowego oraz kadry kierowniczej, poruszających się samochodami osobowymi. Są to pracownicy, którzy z racji pełnionych obowiązków służbowych często podróżują - mówi Katarzyna Siemińska-Kędzia, Prezes Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Test & Training Safety Centre w podpoznańskich Bednarach, w którym organizowane są tego typu szkolenia.

Manewry na torze

Przeważnie szkolenia z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy składają się z części teoretycznej - mającej na celu poszerzyć lub uzupełnić wiedzę kierowców - oraz części praktycznej. Podczas manewrów na placu treningowym kierowcy ćwiczą m.in. różne techniki hamowania awaryjnego, opanowanie pojazdu w przypadku powstania nad- i podsterowności lub wpadnięcia pojazdu w poślizg oraz poruszanie się na granicy przyczepności. Poznają również - na gruncie teoretycznym oraz praktycznym - techniki jazdy umożliwiające redukcję zużycia paliwa. Elektroniczne wskaźniki znajdujące się w pojazdach umożliwiają porównywanie poziomu zużycia paliwa pomiędzy przejazdami bez oraz z zastosowaniem technik z zakresu ekonomicznej jazdy.

- Ćwiczenia z zakresu podnoszenia umiejętności kierowców mogą składać się z wielu elementów i najczęściej dopasowywane są odpowiednio do potrzeb uczestników szkolenia - podkreśla Maciej Kopański, instruktor z ośrodka TTSC. - Istotne jest, aby znaczną część treningu stanowiło przećwiczenie odpowiednich reakcji podczas symulowanych na torze sytuacji zagrożenia oraz wypracowanie właściwych odruchów na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - dodaje.

Przełożenie na efekty

Z tego typu rozwiązania skorzystała na przykład Grupa Paradyż, która dla 95 swoich pracowników zorganizowała cykl szkoleń z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Szkolenia odbywające się od marca do czerwca 2011 roku w ośrodku TTSC miały na celu podniesienie umiejętności pracowników często korzystających z osobowych samochodów służbowych. W ramach prowadzonej przez firmę polityki flotowej realizowany jest program, którego celem jest podnoszenie świadomości i umiejętności kierowców poruszających się w ruchu drogowym.

- Tego typu szkolenia organizowaliśmy już w latach ubiegłych. Przełożyły się one na redukcję kosztów utrzymania floty oraz poczucie bezpieczeństwa naszej kadry, która pewniej i sprawniej porusza się po drogach. Z tego względu w przyszłości planujemy systematycznie prowadzić szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem - mówi Dorota Kaźmierczak, Rzecznik Prasowy Ceramiki Paradyż.

Organizowanie dla kadry szkoleń z zakresu podnoszenia umiejętności i poprawy techniki jazdy jest kwestią wartą rozważenia. Regularne ich prowadzenie daje widoczne efekty w postaci oszczędności zużycia paliwa, obniżenia wskaźnika szkodowości oraz kosztów napraw i przestojów samochodów. Dzięki odpowiedniej technice jazdy w mniejszym stopniu spada również wartość rezydualna pojazdów.