• Właściciele bezterminowych praw jazdy będą musieli je wymienić
  • Choć ich wymiana będzie obowiązkowa, nie ma potrzeby robić badań lekarskich, w przeciwieństwie do właścicieli praw jazdy z terminem ważności
  • Koszt wymiany prawa jazdy różni się w zależności, czy właściciel dokumentu musi robić badania lekarskie

Obecnie prawo jazdy wydawane jest z terminem ważności, a najdłuższy okres, na jaki możemy je dostać, wynosi 15 lat. Nie każdy dokument ma jednak ważność na tak długi okres, bo jeśli kierowca ma problemy ze zdrowiem, np. ma słaby wzrok, to jego prawo jazdy może być ważne jedynie przez 5 lat. Po wygaśnięciu dokumentu trzeba pójść do lekarza na badania, a następnie wyrobić nowy dokument.

Prawo jazdy do wymiany. Bezterminowe też

Nie zawsze jednak tak było. Kiedyś po zdaniu egzaminu otrzymywało się prawo jazdy bezterminowe, którego nie trzeba było wymieniać. To się jednak zmieniło, a jest to związane z wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu.

Przeczytaj również: Policjanci przeprowadzili specjalną akcję. Sprawdzali tylko jeden typ miejsc

Kierowcy, których dokument nie ma daty ważności, będą mieli czas od 2028 r. do 2033 r., by wymienić dotychczasowe prawo jazdy. Po 2033 r. już nikt nie będzie miał bezterminowego prawa jazdy. Co jednak istotne, właściciele takich praw jazdy po upływie terminu ważności nie będą musieli iść do lekarza na badania. Wystarczy, że pójdą do urzędu i wymienią sam dokument na nowy. Obowiązek doniesienia badań lekarskich mają jedynie kierowcy, którzy od początku mają dokument z datą ważności.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy

Cena prawa jazdy wynosi 100 zł plus 50 gr opłaty ewidencyjnej. Są to opłaty, które uiszczamy w urzędzie, jednak dodatkowo trzeba jeszcze doliczyć cenę aktualnego zdjęcia. To wszystkie wydatki dla właścicieli praw jazdy bezterminowych, natomiast jeśli chodzi o osoby, które muszą do tego zrobić badania lekarskie, to do wyrobienia prawa jazdy trzeba dodać jeszcze 200 zł. Jest to sztywna opłata za badanie kierowców, ustanowiona przez Ministra Zdrowia.

Przeczytaj również: Policjanci szybko nabrali podejrzeń. Znaleźli w bagażniku kanister

Prawo jazdy. Jak wyrobić nowe

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy.
  • Kolorową, aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm.
  • Kserokopię prawa jazdy (może ona zostać wykonana przez urzędnika).
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (zapłacić można w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto i dołączyć do wniosku potwierdzenie przelewu).
  • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk..
  • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami,
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Badanie lekarskie (dla osób posiadających prawo jazdy z datą ważności).

Wniosek i oświadczenia znajdziemy w urzędzie, gdzie można je wypełnić. Są jednak również dostępne w sieci, więc możliwe jest ich wypełnienie w domu i przyjście z gotowym kompletem do urzędu.