Stawiane przy niemieckich drogach znaki z czerwoną kropką dość mocno rzucają się w oczy, ale część kierowców nawet nie wie, co one oznaczają. A szkoda, bo w rzeczywistości oznakowanie to niesie praktyczne korzyści.

Czerwone kropki oznaczają obwodnice, które powstały dla odcinków, gdzie często dochodzi do wypadków, co z kolei prowadzi do tworzenia się korków. Przykładem są okolice Regensburga i tunel Pfaffenstein, będący wąskim gardłem dla drogi A93. Częste wypadki, do których dochodziło w tym miejscu, powodowały trwające nawet wiele godzin zatory.

I właśnie w takich przypadkach z pomocą przychodzi oznakowanie z czerwoną kropką, którego zadaniem jest wskazanie kierowcom alternatywnej trasy, z której można skorzystać, aby ominąć zatłoczoną drogę. Znaki te można spotkać na trasach, na których już od wielu lat kierowcy borykają się z częstymi zatorami, a ich celem jest usprawnienie ruchu.

Czerwone kropki pełnią funkcję pomocy informacyjnej. Nawet komunikaty radiowe nieraz sugerują kierowcom korzystanie z tych "czerwonych tras", gdy w jakimś rejonie tworzą się korki.