Jak informuje Business Insider, resort finansów zdradził konkrety dotyczące zmian szykowanych w podatkach od nieruchomości. To bardzo dobre wieści dla części kierowców, którzy dziś płacą 10-krotnie wyższy podatek niż pozostali. Od czego to zależy?

Zmiany w podatkach od miejsc parkingowych

Jak pisze BI, w nowej ustawie pojawią się zmodyfikowane definicje budowli i budynku. To efekt wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z nich (z 4 lipca 2023 r., sygn. SK 14/21) TK orzekł o niezgodności definicji budowli z konstytucją. W drugim (z 18 października 2023 r., sygn. SK 23/19) Trybunał zakwestionował zasady opodatkowania garaży/miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych. Co to oznacza dla kierowców?

Obecnie to, jaką stawką podatku są objęci kierowcy posiadający miejsca garażowe, zależy od tego, czy hala garażowa ma odrębną księgę wieczystą. Jeśli tak, to właściciel mieszkania ma - zgodnie z zapisami ustawy - dwa lokale, bo udział w hali garażowej jest traktowany osobno, niezależnie od mieszkania. Na dodatek miejsce postojowe nie jest oczywiście lokalem mieszkalnym, dlatego stawka podatku od nieruchomości za ten "lokal" jest inna niż w przypadku mieszkania. Jak informuje BI, wynoszą one:

  • od mieszkania według niskiej stawki (maksymalnie 1,15 zł za 1 m kw.)
  • od miejsca postojowego według stawki ponad 10 razy wyższej, dla tzw. budynków lub ich części pozostałych (maksymalnie 11,17 zł za 1 m kw.).

Co ciekawe, jeśli hala garażowa nie ma osobnej KW, wówczas formalnie właściciel mieszkania jest posiadaczem jednego lokalu i za miejsce garażowe płaci podatek jak za lokal mieszkalny, czyli dziesięciokrotnie mniejszy (j.w.).

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie w przyszłym roku, stawki w obu przypadkach mają być ujednolicone - posiadacze miejsc parkingowych, dla których są wydzielone KW, zapłacą taki sam podatek jak ci, którzy wydzielonych KW nie posiadają, czyli dziesięciokrotnie mniejszy. Warunek jest jeden: należy złożyć w urzędzie nową deklarację IN-1.