Z racji tego, że motocykl jest znacznie mniejszy niż samochód (odkrywamy Amerykę po raz nie wiadomo który), to jego zatrzymanie musi przebiegać w nieco inny sposób, a do tego wzrasta zagrożenie wszczęcia pościgu, ponieważ motocyklista znając maszynę i potrafiąc wykorzystać jej możliwości jest trudnym „przeciwnikiem”. Dodatkowo policjant nie może po prostu zepchnąć motocyklisty z drogi, jak ma to miejsce w przypadku pościgów samochodowych.

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo i ryzyko pościgu National Highway Traffic Safety Administration wydała specjalny poradnik dla policjantów. Znajdują się w nim instrukcje na temat postępowania jeszcze przed fazą zatrzymania. Agencja zaleca zebranie jak największej ilości informacji o motocykliście. Oznacza to nie tylko sprawdzenie, czy motocykl jest kradziony lub czy jego kierowca jest poszukiwany, ale także obserwację zachowania i stylu jazdy motocyklisty. Wytyczne obejmują nawet rodzaj drogi oraz podłoża, które są najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze przy zatrzymaniu zarówno dla motocyklisty jak i policjanta.

Ciekawe są instrukcje dotyczące samego procesu „śledzenia” motocyklisty. Jeżeli już policjant zdecyduje się podjąć interwencję, to zalecane jest między innymi stworzenie buforu bezpieczeństwa, który polega na włączeniu tylnych sygnałów świetlnych tak, aby inni kierowcy wiedzieli, co może się za chwilę wydarzyć, a motocyklista nie wyczuł, że policjant za chwilę będzie chciał go zatrzymać.

W instrukcjach czytamy, że większość pościgów rozpoczyna się tuż po nawiązaniu przez policjanta i kierującego motocyklem kontaktu wzrokowego. Porady dotyczą również tego, jak motocyklista powinien obchodzić się z maszyną po zatrzymaniu. Jeżeli nie rozłoży nóżki i nie wyłączy silnika, to funkcjonariusz powinien być przygotowany na to, że czeka go pisanie raportu. W przypadku zorganizowanych grup motocyklistów NHTSA zaleca wezwanie wsparcia jeszcze przed zasygnalizowaniem swojej obecności.

Raport mówi też oczywiście o potrzebie dodatkowego szkolenia funkcjonariuszy ze względu na zwiększającą się liczbę motocyklistów na drogach.