Do cmentarzy uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe, na których przejazd odbywać się będzie wg taryfy zwykłej - wraz ze wszystkimi uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Na tych liniach ważne będą także bilety miesięczne i dekadowe. Większość kursów na dodatkowych liniach autobusowych wykonywana będzie autobusami niskopodłogowymi, przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie miasto apeluje, by korzystać z komunikacji miejskiej, gdyż autobusy kursować będą z dużą częstotliwością. W znacznym stopniu usprawni to ruch drogowy.

Zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni prosi wszystkich kierowców o dostosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu i podporządkowanie się do poleceń dawanych przez funkcjonariuszy policji.

CMENTARZ WITOMIŃSKI

Organizacja ruchu w dniach: 29,30,31. października oraz 1.11 2011 r. przy Cmentarzu Witomińskim w Gdyni

Na odcinku ul. Witomińskiej od ul. Warszawskiej do cmentarza obowiązywać będzie dwustronny "zakaz zatrzymywania się". Dotyczyć on będzie również chodników.

Od bramy cmentarza do ul. Rolniczej w kierunku Witomina wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

Po lewej stronie tego odcinka ul. Witomińskiej obowiązywać będzie "zakaz zatrzymywania się". Natomiast po prawej stronie można będzie parkować pojazdy.

Na odcinku od bramy cmentarza do wyjazdu z parkingu będzie miejsce umożliwiające tylko zatrzymanie pojazdu w celu wysadzenia pasażera.

Kierowcy mogą parkować swoje pojazdy:

- na parkingu zlokalizowanym na terenie boiska Szkoły Specjalnej przy ul. Witomińskiej;

- na parkingach w rejonie cmentarzy;

- po prawej stronie ul. Witomińskiej na odcinku od końca cmentarza do ul. Rolniczej.

CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ

Organizacja ruchu w dniach 29, 30, 31 października i 1 listopada 2011 r. przy cmentarzu na ul. Spokojnej w Gdyni

Obie strony ul. Spokojnej od ul. Wielkopolskiej do drogi dojazdowej na cmentarz objęte zostaną "zakazem zatrzymywania się".

Również droga dojazdowa do cmentarza objęta będzie zakazem zatrzymywania się.

Kierowcy mogą parkować pojazdy  na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.