• Przepisy nakazujące ustąpienie pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych obowiązują kierujących wszystkimi pojazdami z wyjątkiem tramwajów – a zatem także rowerzystów
 • Przejścia dla pieszych wyznaczane są także na drogach dla rowerów
 • Zaliczenie hulajnóg elektrycznych oraz UTO do pojazdów oznacza dodatkowe obowiązki dla ich użytkowników
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Wygląda na to, że jeszcze nie wszyscy rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych zorientowali się, co oznaczają dla nich przepisy o pierwszeństwie pieszych obowiązujące od 1 czerwca. A mają one dużą wagę: bez względu na to, czy jedziemy samochodem, czy rowerem, czy hulajnogą elektryczną, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym już w chwili, gdy wchodzą na przejście. Potrącenie pieszego rowerem, jeśli ma tragiczne skutki, nie różni się niczym od potrącenia pieszego samochodem. Jeśli pieszy jest ranny w wyniku takiego potrącenia, zdarzenie uznawane jest za wypadek, a kierujący odpowiada przed sądem!

Zbliżasz się do przejścia – zwolnij, ustąp pieszym!

Przepisy ruchu drogowego obowiązują także rowerzystów i kierujących hulajnogami: chodzi zarówno o ogólne zasady ruchu, znaki drogowe jak i sygnalizację świetlną. Przejazd rowerem na czerwonym świetle może skończyć się takim samym mandatem jak zignorowanie czerwonego światła, gdy jedziemy samochodem. To samo dotyczy przejść dla pieszych: pieszy wchodzi na przejście – zatrzymujemy się, aby go przepuścić! Mało tego: przepisy nakazują pojazdom zwolnić przed przejściem, a więc jazda w takim miejscu z niebezpieczną prędkością (w przypadku roweru może to być np. 40 km/h) sama w sobie może być wykroczeniem.

Przejście dla pieszych – także na drodze dla rowerów

Przejścia dla pieszych wyznaczane są nie tylko na jezdniach, po których jeżdżą samochody. Są powszechnie wyznaczane także na tzw. ścieżkach rowerowych, choć nie każdy rowerzysta takie przejścia traktuje poważnie. Przejście dla pieszych na drodze dla rowerów oznakowane jest zazwyczaj jedynie oznakowaniem poziomym (czyli białymi pasami – tzw. zebrą) – i to wystarczy. Nie ma obowiązku ustawiania przed przejściem dla pieszych wyznaczonym na drodze dla rowerów pionowych znaków informacyjnych czy ostrzegawczych. Oznakowanie poziome wystarczy, by pieszy miał pierwszeństwo na w takim miejscu.

Nie tylko rower przepuszcza pieszych!

Przepisy nakazujące ustępowanie pierwszeństwa pieszym dotyczą "pojazdów". Bez wątpienia rower jest pojazdem, co wynika z Kodeksu drogowego:

 • Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Tymczasem 20 maja weszły w życie przepisy regulujące korzystanie z hulajnóg i innych małych... no właśnie: pojazdów. W Kodeksie drogowym pojawiły się nowe definicje:

 • Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;
 • Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Monocykl elektryczny – według dzisiejszych przepisów: UTO Foto: Szypulski Piotr / Auto Świat
Monocykl elektryczny – według dzisiejszych przepisów: UTO

Przepisy mówią, że kierujący dowolnym z tych pojazdów, zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma zwolnić, a następnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście lub już na nim jest.

Dla porządku dodajmy, że jadąc na hulajnodze elektrycznej, mamy obowiązek korzystać z drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla rowerów. Jazda po jezdni jest dozwolona tylko, gdy nie ma drogi dla rowerów i pasa dla rowerów, a prędkość dozwolona na jezdni nie jest wyższa niż 30 km/h. Ale już korzystając z UTO (deskorolka elektryczna, monocykl elektryczny) nie można jechać pasem dla rowerów: pozostaje droga dla rowerów, a przy jej braku – chodnik.

Nie każdy na drodze dla rowerów jest pojazdem

Z dróg dla rowerów mogą obecnie korzystać i rowerzyści, i jadący na hulajnogach elektrycznych, i korzystający z UTO, i nawet osoby jadące na zwykłych hulajnogach czy wrotkach, które zą uznawane za "urządzenia wspomagające ruch" (UWR). Ale uwaga: UWR (czyli np. hulajnoga bez napędu elektrycznego) nie jest pojazdem, co wynika wprost z nowych przepisów, a zatem pieszy na przejściu nie ma domyślnego pierwszeństwa przed... innym pieszym, który jedzie po drodze dla rowerów zwykłą hulajnogą.

Pojazdem nie jest też rower, na którym jedzie dziecko do lat 10 pod opieką osoby dorosłej.

Wypada dodać, że tak jak nie wolno pieszym wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, tak nie powinni wchodzić wprost pod jadącą hulajnogę elektryczną – bez względu na brzmienie przepisów, to może się dla wszystkich skończyć fatalnie!

Policja przypomina: wszystkich obowiązują przepisy Kodeksu drogowego!

Policja za pośrednictwem swojej strony internetowej przypomina, że rowerzyści nie tylko maj obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym na przejściu, lecz także stosować się do innych przepisów, które powszechnie kojarzone są głównie z samochodami.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
 • czepiania się pojazdów,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.