O ile w przypadku samochodów osobowych długofalowy trend rynkowy jest przewidywalny, a wartość zawsze spada w czasie, do wyliczenia spadku wartości wystarczy program Forecast lub doświadczenie osoby zarządzającej. W przypadku samochodów ciężarowych jest zupełnie inaczej.

Wartość pojazdu ciężarowego jest ściśle związana z koniunkturą w gospodarce (bardzo trudną do przewidzenia), zmianami w opłatach za przejazd drogami, zależnymi od wysokości ekologicznej normy Euro, oraz dostępnością pojazdów używanych. Czas użytkowania oraz zmiany modelowe odgrywają drugorzędną rolę.

Tylko dla ciągników

Firma EurotaxGlass’s Polska, przygotowała program prognozujący przyszłą wartość samochodów ciężarowych z uwzględnieniem podstawowych czynników wpływających na nią. Na razie aplikacja oferuje prognozy wyłącznie dla ciągników siodłowych, przeznaczonych do transportu międzynarodowego. Tylko ten sektor rynku zdołał wypracować czytelne reguły, które decydują o zachowaniu wartości w przypadku zmian wysokości opłat związanych z normą Euro. Rynki pojazdów dystrybucyjnych oraz budowlanych przejdą podobną rewolucję po wprowadzeniu elektronicznego systemu poboru opłat w Polsce. Dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji w tej części rynku będzie można podjąć się ustalania jakichkolwiek prognoz.

Program TruckForecast zawiera pełną bazę danych ciągników siodłowych do transportu międzynarodowego znajdujących się w aktualnej ofercie największych importerów. Na razie są to pojazdy z silnikami Euro 5, wersje Euro 6 będą sukcesywnie uzupełniane wraz z ich pojawianiem się na rynku. Oprócz tego, oprogramowanie zawiera szereg specyficznych korekt, które dzięki wiedzy fleet managera mogą dostosować ostateczną wartość do przewidywanej sytuacji rynkowej.

Dwa modele liczenia

Opracowane zostały dwa modele zachowania się wartości po wprowadzeniu nowej normy Euro do systemu opłat drogowych. Data zmian w systemie myta nie jest znana, w związku z czym można ją indywidualnie skonfigurował. W ostatecznej wartości można także uwzględnić zakładany przebieg, z odpowiednią korektą, jeśli odbiega od standardowego. Czytelny wykres pomaga oszacować wpływ zastosowanych korekt. Ostateczna wartość rezydualna jest podawana kwotowo w Euro. Na wartość procentową można przejść po wprowadzeniu rzeczywistej ceny zakupu pojazdu. Oczywiście, można ją również wyrazić w złotych, jeśli podany zostanie przyszły kurs Euro/PLN. Program oferuje dostęp do notowań zakupu oraz sprzedaży (wartości rynkowych). Wyznaczane prognozy dla różnych marek i modeli można porównywać między sobą w celu dokładnej analizy.

Podstawowymi założeniami przy tworzeniu oprogramowania były: przemyślany algorytm działania, realne i bezpieczne dla właściciela floty wyniki, a także minimalne wymagania sprzętowe oraz prostota obsługi. Inauguracja programu TruckForecast odbyła się na początku maja.