Konkurs na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa jest organizowany w ramach 14. edycji programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” – jednej z największych i najdłużej działających kampanii tego typu na świecie. Mogą w nim wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat, które założą Szkolny Klub

Bezpieczeństwa. Grupa złożona z maksymalnie 30 osób i opiekuna może m.in. zorganizować happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, namawiać dorosłych do ekologicznych dojazdów, informować o problemach lokalne władze i media, a także pozyskiwać fundusze na zmiany w infrastrukturze wokół szkoły.

Foto: ACZ / Auto Świat

Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu w roku szkolnym 2013/2014 przez klub jak największej liczby działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wystarczy założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa, a następnie do 31 maja 2014 wypełnić i wysłać sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Raport może liczyć maksymalnie 4500 znaków i można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5 MB.

Przedstawiciele organizatora konkursu – Renault Polska będą oceniać nadesłane projekty i przyznają nagrodę główną. Zwycięzcy otrzymają mobilne miasteczko ruchu drogowego, dla szkoły, tablet – dla nauczyciela i plecaki z elementami odblaskowymi oraz okolicznościowe medale bezpieczeństwa – dla każdego członka klubu.