CarID to innowacyjna technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostarczająca możliwości działania do tej pory nieosiągalne dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych.

System opracowany przez firmę AutoID oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie tylko rozpoznaje, ale i wyróżnia każdy pojazd jako unikatowy. Daje to szerokie możliwości w przypadku zastosowań takich jak pobieranie opłat elektronicznych czy egzekwowanie naruszenia przepisów drogowych.

Technologia CarID zapewnia możliwości do tej pory nieosiągalne dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. CarID odczytuje bowiem informacje ze strumienia wideo, w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, które korzystają tylko z jednej lub kilku klatek, bez analizy zależności między nimi.

Specjalnie opracowany algorytm redukcji rozmycia obrazu pozwala uzyskać informację o pojeździe nawet przy długim czasie naświetlania czy przy deformacji zdjęcia powstałej na skutek dużej prędkości pojazdu. Tablice rozpoznawane są na podstawie znaków o wielkości od 6 pikseli, co umożliwia identyfikację z dużej odległości i również wtedy, gdy na jednej klatce znajduje się więcej samochodów.

Co ważne, systemu jest elastyczny, bo może pracować pod różnymi kątami. CarID można integrować z już istniejącymi systemami monitoringu. Współpracuje z kamerami obrotowymi, odczytując tablice ze strumienia rejestrowanego na kamerze w ruchu.

Jak podaje producent, CarID może być używane w każdym miejscu gdzie wymagane jest automatyczne rozpoznanie i odczytanie tablicy rejestracyjnej, nawet wewnątrz radiowozów. Wśród zastosowań można wymienić monitoring skrzyżowań pozwalający np. rejestrować numery rejestracyjne pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, naliczanie opłat za przejazd strefą płatną (autostrady, strefy miejskie), weryfikację pojazdów uprawnionych do przejazdu np. przez szlabany czy kontrolę graniczną.

Ponadto dzięki systemowi CarID możliwe będzie zastosowaniu dynamicznie generowanych reklam, zwracających się bezpośrednio do kierowcy rozpoznanego pojazdu. Zupełnie jak w filmie science-fiction...