Jeśli wziąć pod uwagę koszt budowy dróg, to 215 mln zł nie jest kwotą imponującą, ale pieniądze te wystarczą, by poprawić otoczenie dróg w kilkunastu miejscach na terenie naszego kraju. Chodzi m.in. o przebudowę niebezpiecznych skrzyżowań, budowę chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, a także przygotowanie bezpiecznych zatok autobusów, czy wprowadzenie sygnalizacji świetlnej w miejscach o rosnącym natężeniu ruchu. Nowe inwestycje zlokalizowane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim oraz podkarpackim. Prezentujemy je na mapie przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Nowe inwestycje drogowe
Nowe inwestycje drogowe

Województwo zachodniopomorskie

Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Głodowa (zwiększenie nośności) – realizacja w 2018 roku

Województwo pomorskie

Budowa chodnika o długości 342 m oraz remont przepustu pod drogą na drodze krajowej nr 21 w miejscowości Kruszyna – realizacja w 2019 roku

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Równą i ul. Kochanowską w miejscowości Gościcino – realizacja w 2019 roku

Województwo warmińsko-mazurskie

Budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, budowa ronda, remont drogi i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej nr 57 w Szczytnie przy ulicach Warszawskiej i Curie-Skłodowskiej – realizacja w latach 2019-2020

Województwo mazowieckie

Budowa chodnika na długości około pół kilometra oraz kładki dla pieszych nad rowem melioracyjnym na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Kisielewo – realizacja w 2018 roku

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej o długości 791 metrów w miejscowości Kowiesy na drodze krajowej nr 63 – realizacja w 2018 roku

Województwo wielkopolskie

Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Czekanów w ciągu drogi krajowej nr 25, na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Środkowej – realizacja w 2018 roku

Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Niedźwiedź w ciągu drogi krajowej nr 11, na skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną – realizacja w 2018 roku

Województwo dolnośląskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 3 do trzech pasów (układ 2+1) na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa, na długości około 17,5 km – realizacja w latach 2022-2024

Przebudowa skrzyżowania i budowa zatok autobusowych w miejscowości Grzeszyn na drodze krajowej numer 36 – realizacja w 2018 roku

Budowa zatok autobusów, chodników i przejść dla pieszych na drodze krajowej numer 36 w miejscowości Wińsko – realizacja w 2018 roku

Województwo opolskie

Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów o długości 384 metrów w ciągu drogi krajowej nr 45 w miejscowości Polska Cerekiew – realizacja w 2018 roku

Województwo małopolskie

Budowa zatok autobusowych i chodnika o długości 183 metrów na drodze krajowej nr 28 między miejscowościami Rudze i Trzebieńczyce – realizacja w 2018 roku

Budowa chodnika o długości 910 m na drodze krajowej nr 28 w miejscowościach Świnna Poręba, Jaszczurowa, Mucharz – realizacja w 2018 roku

Budowa chodnika o długości 2,3 km i zatok autobusowych na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Kasina Wielka – realizacja w 2018 roku

Budowa chodnika o długości 1,3 km na drodze krajowej nr 75 w miejscowościach Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna, Tylicz – realizacja w 2018 roku

Województwo podkarpackie

Przebudowa liczącego 1,5 km odcinka drogi krajowej nr 94 w miejscowości Parkosz – realizacja w 2018 roku