Jeśli wojskowe pojazdy nie jadą w zorganizowanej zwartej kolumnie, to można je traktować tak samo, jak inne auta. Jeśli jednak w zwartej grupie pojazdów wojskowych pierwszy i ostatni wyposażone są w pomarańczową tabliczkę z piktogramem przedstawiającym kontur 3 ciężarówek, to mamy do czynienia ze zorganizowaną kolumną – kierowcy pojazdów cywilnych nie mają prawa wjeżdżać pomiędzy takie auta. Jeśli chcą je wyprzedzić, to muszą wyprzedzić od razu całą kolumnę!

Znaki dla transportów wojskowych Foto: Tomasz Okurowski / Auto Świat
Znaki dla transportów wojskowych

Sytuacja komplikuje się, jeśli mamy do czynienia z kolumną uprzywilejowaną, czyli taką, która składa się z pojazdów uprzywilejowanych lub na jej początku i końcu poruszają się takie pojazdy. Przypomnijmy: pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

W przypadku kolumny pojazdów wystarczy, że na jej początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane (wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego) – wtedy każdy z pojazdów kolumny ma status pojazdu uprzywilejowanego. Zgodnie z przepisami uczestnicy ruchu są zobowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne zjechanie z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. W praktyce może się zdarzyć, że np. pojazdy wojskowe będą eskortowane przez auta policji lub Żandarmerii Wojskowej. Pojazdów i kolumn uprzywilejowanych w terenie zabudowanym wyprzedzać nie wolno!

Przejazd kolumny wojskowej Foto: GDDKiA
Przejazd kolumny wojskowej

W terenie zabudowanym – wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych jest zabronione

Uwaga: zgodnie z przepisami wyprzedzanie to każde przejeżdżanie obok pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku – nawet jeśli jedzie on na sąsiednim pasie i żeby go wyprzedzić, nie musimy zmieniać pasa! Poza terenem zabudowanym wyprzedzanie kolumny uprzywilejowanej jest dopuszczalne, o ile nie wjedziemy między poruszające się w niej pojazdy.

Jak zachować się na widok kolumny wojskowej?

Przedstawiciele GDDKiA apelują, żeby w razie spotkania na drogach kolumny pojazdów wojskowych zachować szczególną ostrożność – skupić się na prowadzeniu auta, a nie na robieniu zdjęć czy nagrywaniu filmów. Nie chodzi tu o żadne tajemnice wojskowe, ale o kwestie bezpieczeństwa – wiele wojskowych pojazdów jest znacznie cięższych od aut cywilnych, a ich kierowcy mają gorszą widoczność.

Kolumna wojskowa Foto: GDDKiA / GDDKiA
Kolumna wojskowa

Kierowca transportera opancerzonego czy potężnej wojskowej ciężarówki może po prostu nie zauważyć cywilnego auta znajdującego się w martwym polu. Ważące często dziesiątki ton kolosy mogą też mieć dłuższą drogę hamowania. W żadnym wypadku nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe poruszające się w zwartych kolumnach.