•  Szczególnym rodzajem pilarki ukosowej jest jest pilarka ukosowa z przesuwem, która charakteryzuje się zdolnością do wykonania dłuższych cięć
  • Im większa ukośnica, tym bardziej uniwersalna
  • Pilarka ukosowa może zastąpić pilarkę stołową tylko w ograniczonym stopniu

Pilarką ukosową można przecinać różne materiały, nie tylko drewno – wszystko zależy od tego, jaką założymy tarczę. Co do zasady jednak nie mogą być to przedmioty zbyt duże, co wynika z konstrukcji tego narzędzia. Mała ukośnica potrafi przecinać wąskie deski albo kantówki, ewentualnie rurki – tego typu rzeczy. Im większa ukośnica, tym większe przedmioty może przeciąć – decyduje o tym wielkość tarczy, która definiuje maksymalną głębokość cięcia.

Szczególnym rodzajem ukośnicy jest narzędzie, którego głowica (tarcza) może przesuwać się na ślizgach, co wydłuża zasięg narzędzia do nawet ponad 30-35 cm. Można przyjąć, że możliwość przecinania desek (płyt) o szerokości ponad 30 cm zasadniczo zwiększa zasięg i użyteczność narzędzia, zwłaszcza ma to znaczenie w domowym warsztacie, gdy nie mamy miejsca np. na pilarkę stołową. Teoretyczny „zasięg” ukośnicy można bowiem pomnożyć przez dwa: jeśli chcemy przeciąć jakąś płytę czy sklejkę o szerokości 60 cm, to można z jednej strony przeciąć ją do połowy pilarką o zasięgu 30 cm, odwrócić i dokończyć cięcie. A wszystko to łatwo, szybko, komfortowo.