Sezon zimowy, a szczególnie niskie temperatury powietrza istotnie wpływają na eksploatację pojazdu. Oprócz typowych zaleceń, jak założenie zimowych opon czy sprawdzenie stanu akumulatora, w autach z instalacją gazową warto wymienić filtry, szczególnie paliwowe, a najlepiej cały pojazd poddać przeglądowi okresowemu. Przegląd instalacji gazowej najlepiej powierzyć fachowcom.

Uruchamiaj silnik na benzynie

Jeżeli auto jest wyposażone w instalację gazową, zaleca się uruchamianie silnika na benzynie. Dzięki temu oszczędza się reduktor- parownik i zapewnia przemywanie układu zasilania benzyną. Gdy temperatura powietrza spada do minus 3 stopni, wewnątrz niedogrzanego reduktora temperatura wynosi minus 10 stopni. Obecnie na rynku europejskim stosuje się reduktory- parowniki membranowe wyposażone w dźwigienki (łapki) z gumowymi elementami roboczymi. Membrany i elementy gumowe w niskich temperaturach twardnieją i w czasie pracy ulegają przyspieszonemu zużyciu.

Większość nowoczesnych instalacji (II i IV generacji) wyposażonych jest w czujniki temperatury montowane na reduktorach-parownikach i przełączanie zasilania z benzynowego na gazowe odbywa się automatycznie. Na przykład instalacje II generacji, czyli do aut z sondą lambda i katalizatorem, szczególnie te bardziej zaawansowane (Nicolaus, Leonardo itp.) współpracują z czujnikiem temperatury montowanym na reduktorze. Po wybraniu przełącznikiem zasilania gazem (pozycja GAZ) przełączenie z benzyny na gaz nastąpi automatycznie, ale dopiero po uzyskaniu odpowiedniej temperatury przez reduktor-parownik i pod warunkiem, że zostały spełnione pozostałe wymagania dla przejścia na gaz (prędkość obrotowa wału korbowego, odpowiednie napięcie z czujnika położenia przepustnicy) zależnie od dokonanej konfiguracji układu zasiania.

W tego typu instalacjach kierowca nie musi więc zwracać uwagi na temperaturę silnika, a elektronika sama wybierze optymalny moment dla przejścia na paliwo gazowe. Niestety nie wszystkie instalacje II generacji współpracują z czujnikiem temperatury, na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o doborze instalacji do danego auta.

W systemach wtrysku gazu - instalacje IV generacji - czujniki temperatury stosuje się zwykle standardowo: tu temperatura jest istotna nie tylko przy przejściu z benzyny na gaz, ale także podczas pracy silnika na gazie. Wiele systemów wtrysku gazu wyposażonych jest w dodatkowy czujnik temperatury gazu montowany na magistrali wtryskiwaczy, dzięki czemu następuje ciągła korekta dawki wtryskiwanego gazu dla zapewnienia podania odpowiedniej ilości energii przy zmieniającej się jego temperaturze.

W praktyce zdarza się czasami, że występują trudności techniczne w uruchamianiu auta na benzynie. Wówczas, także zimą, można awaryjnie uruchamiać silnik na gazie, ale w trosce o reduktory-parowniki należy ograniczać pracę jednostki w niskich temperaturach. Po uruchomieniu zimnego silnika na paliwie gazowym trzeba odczekać kilku minut przed rozpoczęciem jazdy, by silnik osiągnął temperaturę powyżej 40 stopni. Podgrzanie silnika spowoduje wzrost temperatury cieczy w układzie chłodzenia, a ta przepływając przez reduktor-parownik, dostarczy mu niezbędnej energii cieplnej dla odparowania gazu na pierwszym stopniu redukcji.

Uniknięcie obciążania chłodnego silnika zapewni, że niska temperatura wewnątrz reduktora wystąpi tylko w krótkim czasie po jego uruchomieniu. Przy małym zapotrzebowaniu silnika na paliwo na biegu luzem, jego ciepło parowania będzie niewielkie, a reduktor-parownik szybko będzie się nagrzewał wraz z jednostką napędową.

Uważaj na jakość gazu

Zima jest okresem, w którym jakość gazu nabiera szczególnego znaczenia. Niskie temperatury otoczenia skutkują obniżeniem ciśnienia w zbiorniku gazu. Stosunek propanu do butanu w mieszaninie LPG wpływa w sposób znaczący na ciśnienie tej mieszaniny. Im mniejszy udział propanu w mieszaninie, tym ciśnienie jest mniejsze.

Dla użytkownika może to objawić się brakiem możliwości osiągnięcia pełnej mocy silnika zasilanego gazem lub w przypadku systemów wtryskowych - spadkiem ciśnienia do poziomu powodującego automatyczny powrót do zasilamia benzyną. Efekt, z punktu widzenia kierowcy, jest prawie identyczny jak podczas wyczerpania gazu w zbiorniku.

Zadbaj o swój samochód

Dbanie o czystość filtrów - zarówno na wejściu do reduktora i dalej, np. filtrów fazy lotnej gazu w systemach wtrysku gazu - jest bardzo ważnym zaleceniem dla użytkowników aut z instalacją gazową. Pozwoli to na uniknięcie niespodziewanych problemów przy nagłych spadkach temperatury. Na szczęście gaz LPG nie zamarza w zbiorniku ani w przewodach nawet w bardzo niskich temperaturach. Szkopuł tkwi w tym, aby w zbiorniku było odpowiednie ciśnienie, oraz żeby reduktor-parownik dostarczył odpowiedniej ilości ciepła (z układu chłodzenia silnika) do odparowania LPG z fazy ciekłej (w jakiej jest magazynowany w zbiorniku) do fazy lotnej (w jakiej jest podawany do silnika).

Bezawaryjna eksploatacja samochodu w niskich temperaturach zależy w dużej mierze od dobrego stanu technicznego samochodu.

Wskazówki dla użytkowników auta zasilanego gazem w okresie zimowym:

• uruchamiamy zimny silnik na benzynie

• stosujemy niezamarzający płyn w układzie chłodzenia silnika

• wymieniamy filtry gazu co 15 tys. km

• wymieniamy filtr powietrza zgodnie z wymaganiami dla danego auta

• dbamy o dobry stan układu zapłonowego (przewody wysokiego napięcia, świece zapłonowe)

• tankujemy gaz dobrej jakości