Niemiecki automobilkub ADAC radzi, jak bezpiecznie przewieźć choinkę ze sklepu do domu. To bardzo ważne, nawet jeśli do pokonania mamy krótki dystans. W materiale wideo załączonym powyżej zobaczyć można, jak kończy się niewłaściwe zamontowanie świątecznego drzewka...

Jeżeli choinkę chcemy przewozić wewnątrz auta, najlepszym miejscem jest bagażnik. Wykorzystajmy rozmieszczone tam uchwyty do stabilnego przymocowania drzewka, szczególnie jeśli do jego przewozu złożyliśmy tylne oparcia. Niedopuszczalne jest wystawianie choinki przez okno i przytrzymywanie jej rękami, ponieważ w razie kolizji może spowodować poważne obrażenia. Drzewko nie może też zasłaniać widoczności kierowcy.

Przeważnie choinka nie mieści się jednak w bagażniku i ląduje na dachu samochodu. Jeśli nasze auto nie ma bagażnika dachowego, o przewozie powinniśmy zapomnieć.

Wystawiając drzewko na dach, powinniśmy umieścić je grubszym końcem pnia do przodu, m.in. po to, by pęd wiatru nie uszkodził gałęzi, kiedy te będą stawiały opór. Choinka musi zostać bardzo solidnie przymocowana. Jak się okazuje, powszechnie stosowane gumy zakończone haczykami stają się bezużyteczne, kiedy dochodzi do zderzenia. Udowodniło to niemieckie ADAC w przeprowadzonym teście. Gumki nie są w stanie utrzymać choinki i leci ona do przodu jak pocisk. Najlepsze z kolei okazują się taśmy bagażowe z mechanizmem ściągającym, które w teście ADAC zapewniły idealne trzymanie drzewka na dachu samochodu.

Trzeba też pamiętać, by przewożony ładunek nie wystawał zbytnio poza obrys samochodu. W przeciwnym razie musimy go dobrze oznaczyć. W myśl przepisów, ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm.

Ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, a z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.

Ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku.

Ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie). Widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy.

Ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe.

Jednak dla ułatwienia, ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku. (Onet, ADAC)