W ustawie Prawo o ruchu drogowym z 1997 r. znajdziemy kilka zbliżonych znaczeniowo pojęć: zatrzymanie, postój, parkowanie i tym podobne. Użytkownicy samochodów posługują się tymi wyrazami naprzemiennie, musimy jednak wiedzieć, że każda z tych nazw oznacza coś innego. Warto zapoznać się z definicjami tych pojęć, aby lepiej odczytywać znaki i unikać łamania przepisów ruchu drogowego. Mając świadomość różnicy pomiędzy postojem, parkowaniem i zatrzymaniem, możemy też uchronić się przed mandatem. Co oznaczają przywołane terminy? W jakich sytuacjach należy się nimi posługiwać?

Postój pojazdu – co to jest i jak długo trwa?

Musimy wiedzieć, co oznacza postój pojazdu zgodnie z kodeksem ruchu drogowego. To takie unieruchomienie auta, które nie wynika z warunków ani przepisów ruchu drogowego i trwa dłużej niż jedną minutę. Czynność ta jest dozwolona jedynie w takim miejscu i w takich warunkach, w których samochód pozostaje widoczny dla innych kierujących z odpowiedniej odległości. Nie może on stwarzać zagrożenia ani utrudniać jazdy uczestnikom ruchu drogowego. Zatrzymanie pojazdu ma bardzo podobną definicję. Różnica polega jedynie na tym, że trwa ono mniej niż jedną minutę.

W obu przypadkach kierowca ma obowiązek zatrzymania samochodu jak najbliżej krawędzi jezdni oraz równolegle do niej. Poza obszarem zabudowanym powinniśmy postawić pojazd poza pasem ruchu. Ustawiając samochód na chodniku, musimy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej przestrzeni dla pieszych. Sposób zatrzymania lub postoju należy dostosować do znaków drogowych.

Postój pojazdu spowodowany wypadkiem lub awarią

Przymusowy postój spowodowany kolizją lub awarią może przytrafić się każdemu. Dlatego właśnie musimy wiedzieć, jak zatrzymać auto, by nie zakłócać ruchu drogowego i nie stwarzać zagrożenia dla innych kierujących. Kiedy sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu? To zależy od miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Stojący na drodze samochód stanowi niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu, dlatego też musimy odpowiednio go oznaczyć, tak aby pozostali kierowcy w porę zobaczyli niesprawne auto.

Niezależnie od tego, ile trwa postój wywołany awarią pojazdu, powinniśmy zadbać o zasygnalizowanie go. Robimy to za pomocą trójkąta ostrzegawczego oraz świateł awaryjnych lub pozycyjnych. Odległość, w jakiej należy ustawić znak, zależy od rodzaju drogi, na której się znajdujemy. Wynosi odpowiednio:

  • 100 metrów na autostradzie i drodze ekspresowej,
  • 30-50 metrów poza obszarem zabudowanym,
  • 0 metrów, czyli ustawiamy znak bezpośrednio za pojazdem w obszarze zabudowanym.

Gdzie nie wolno zatrzymywać pojazdu?

Postój pojazdu może odbyć się wyłącznie w takim miejscu, w którym nie stanowi zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. O zakazie parkowania informują kierowców odpowiednie znaki. Istnieją również miejsca, w których nie wolno zostawiać samochodu mimo braku oznaczeń. Należą do nich m.in. przejazdy kolejowe, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Znając przepisy, unikamy wykroczeń takich jak postój na zakazie zatrzymywania. Jaki mandat grozi za to przewinienie? Możemy otrzymać karę w wysokości nawet do 300 złotych i 5 punktów karnych.

Jak widać, znajomość zasad ruchu drogowego pozwala nam nie tylko unikać mandatów, ale też zapobiega stwarzaniu zagrożenia na drodze. Jeśli mamy świadomość, dlaczego postój w danym miejscu jest niedozwolony, szybko zrezygnujemy z próby zaparkowania. Nie chcemy przecież stać się przyczyną wypadku.