• Paliwa nie zabraknie, są spore zapasy, a ropa cały czas do nas płynie
 • Zasady przewożenia i przetrzymywania paliwa są ściśle określone przez prawo. Nie można wozić i trzymać paliwa w konewkach i workach foliowych
 • Kara za złamanie prawa to nagana, grzywna do 5000 zł, a nawet areszt
 • Paliwo się starzeje, szczególnie benzyna. Nie warto kupować za dużo "na zapas"
 • Atak Rosji na Ukrainę — tu znajdziesz najnowsze informacje

Wojna na Ukrainie i informacje udostępniane w mediach społecznościowych spowodowały falę paniki na stacjach benzynowych w dniach 24-26 lutego. Kierowcy stali w bardzo długich kolejkach i tankowali bardzo dużo paliwa. Zdarzały się nawet kuriozalne obrazki z beczkami w bagażnikach, nalewaniem paliwa do konewek, a nawet do worków jednorazowych! Popyt był tak duży, że w końcu na stacjach benzynowych zabrakło paliwa

Problem był na tyle poważny, że prezes Orlenu musiał uspokajać, że paliwa nie zabraknie, zapasy są zabezpieczone nawet na trzy miesiące w przód, a do Polski cały czas płynie ropa, więc nie ma powodów do niepokoju. Na stacjach paliw nastąpiła jednak pewna zmiana. W związku z tak wielkim zapotrzebowaniem i problemami z brakiem paliwa na stacjach wiele z nich wprowadziło limity (tankowanie tylko do zbiornika lub jedynie 50 litrów do aut osobowych, limity dla pojazdów ciężarowych itp.).

Jakie są limity w przewożeniu paliw płynnych?

Takie zachowanie spowodowało, że Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zdecydowała się przypomnieć o zasadach prawnych dotyczących przewozu i przechowywania paliw płynnych. Chodzi tu głównie o bezpieczeństwo.

Jak poinformowano w komunikacie, zgodnie z europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), osoba fizyczna może przewozić paliwo jedynie w szczelnych i przeznaczonych do tego celu przenośnych zbiornikach/naczyniach wielokrotnego napełniania, które można zamknąć.

Ponadto każdego obowiązują limity, za których złamanie grozi kara. Te ograniczenia to:

 • maksymalnie 60 litrów na naczynie, 
 • maksymalnie 240 litrów na jednostkę transportową (auto z przyczepą to jedna jednostka transportowa). 

Natomiast kary za naruszenia wymagań ADR w zakresie przewozu paliw płynnych to:

 • zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu — kara 3000 zł, 
 • nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilości przekraczającej dopuszczalne limity na jednostkę transportową w rozumieniu przepisów ADR — kara 2000 zł. 

Jak widać w sumie mandat może opiewać nawet na 5000 zł! Nie warto więc przewozić paliwa w workach foliowych i konewkach.

Paliwo można przechowyać tylko w dedykowanych pojemnikach Foto: Auto Świat
Paliwo można przechowyać tylko w dedykowanych pojemnikach

Ograniczenia w przechowywaniu

Przewóz to jedno, a przechowywanie, to drugie. Tutaj też trzeba pamiętać o przepisach przeciwpożarowych. Niespełnienie ich może grozić kara grzywny, a jeśli doszłoby do pożaru, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto więc wiedzieć, jakie są obowiązki.

Warunki przechowywania paliwa:

 • w garażach powyżej 100 m2 dopuszczalne jest przechowywanie paliw tylko, gdy są one niezbędne do eksploatacji pojazdu i są przechowywane w opakowaniach jednostkowych wykorzystywanych w handlu detalicznym; 
 • w garażach poniżej 100 m2 wolnostojących, wykonanych z materiałów niepalnych dopuszczalne jest przechowywanie do 200 litrów oleju napędowego lub benzyny, zaś w innych garażach niż wolnostojące ilości do 60 litrów,
 • naczynia, w których są trzymane paliwa, muszą być dopuszczone do trzymania tego rodzaju materiału i być szczelnie zamykane,
 • dopuszczalne jest przechowywanie paliwa płynnego na potrzeby własne w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowych o pojemności do 5000 litrów. 

Zbiorniki dwupłaszczyznowe składają się ze zbiornika wewnętrznego, w którym magazynowane jest paliwo oraz płaszcza zewnętrznego, który musi pomieścić co najmniej 110 proc. projektowej objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego.

Większe ilości paliwa mogą być przechowywane jedynie w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym przeznaczonym do tego celu oraz po spełnieniu wymagań w zakresie dozoru technicznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Ponadto muszą być spełnione warunki dotyczące odległości od innych obiektów budowlanych i działek sąsiednich:

 • 10 m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
 • 5 m od innych obiektów budowlanych i użyteczności publicznej, 
 • odległości mogą być zmniejszone o połowę, jeśli między zbiornikiem i obiektem zastosuje się ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności co najmniej REI 120. 

Dodatkowo zbiornik należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli jego pojemność przekracza 2500 litrów, konieczne jest przeprowadzanie, co dwa lata odpłatnych badań.

Nieprzestrzeganie tych zasad przy używaniu i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych grozi karą nagany, grzywny (od 20 zł do 5000 zł) lub aresztu.

Paliwo ma swój termin ważności!

Pamiętajmy też, że paliwo nie może leżeć w nieskończoność, choć bardziej wymagająca pod tym względem jest benzyna. Olej napędowy w prawidłowych warunkach składowania może być użyty nawet po 10 latach, za to benzyna będzie niezdatna do użycia już po dwóch latach. W rzeczywistości jednak już po kilku miesiącach zaczyna tracić swoje właściwości.

W benzynie zaczynają wytwarzać się substancje smoliste, a te mogą zanieczyścić układ paliwowy, a nawet wtryskiwacze. Ponadto przez odparowywanie lżejszych frakcji lekkich może także dojść do problemów z uruchomieniem zimnego silnika. Dobra benzyna powinna mieć lekko żółtawy kolor, natomiast im jest ona ciemniejsza, tym mniej nadaje się do użycia w silnikach.